Jak powstawała płytka LITEcompLPC1114

Komputer LITEcompLPC1114 jest konstrukcyjnie zbliżony do komercyjnego zestawu ZL32ARM firmy KAMAMI.pl. Większość rozwiązań zastosowanych w tym zestawie, testowanych przez ponad rok przeniesiono do LITEcompLPC1114.


Płytki drukowane komputerka zaprojektowano za pomocą pakietu Protel 99SE, przy czym ze względu na prostotę realizowanego projektu nie wykorzystano zaawansowanych możliwości tego narzędzia.

 

Okna edytorów PCB i SCH programu Protel 99SE

 

id_2957 Zainteresowanym polecamy książkę o obsłudze pakietu Protel 99SE wydaną przez Wydawnictwo BTC. Przedstawiono w niej przebieg wszystkich etapów projektowania PCB i przygotowywania dokumentacji produkcyjnej.

 

 

Inne książki o projektowaniu PCB i technologii

  

Pliki Gerber (wygląd poszczególnych warstw PCB w formacie przemysłowym) oraz NC Drill wygenerowane za pomocą narzędzia CAM zintegrowanego w Protelu 99SE, zostały zweryfikowane za pomocą edytora CAM350 (widok poniżej), dzięki czemu zminimalizowano ryzyko powstania zniekształceń plików graficznych wykorzystanych do utworzenia grafik (loga sponsorów), umieszczonych na warstwie opisowej.

 

Widok okna programu CAM350 z projektem płytki LITEcompLPC1114

Dokumentacja produkcyjna płytki komputera LITEcompLPC1114 jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

Tak przygotowane pliki zostały wysłane do firmy Technoservice, która jest jednym z producentów obwodów drukowanych o największym potencjale technologicznym w naszym kraju.
Na zdjęciu poniżej są widoczne płytki komputera po nawierceniu, metalizacji i wytrawieniu. Ze względu na to, że komputery będą montowane automatycznie, przygotowano wygodne formatki montażowe po 8 szt. płytek, 6 takich formatek złożonych w jeden panel jest poddawanych wszystkim procesom technologicznych. Innymi słowy, w wyniku przejścia takiego panelu przez wszystkie etapy produkcji, powstaje 48 płytek LITEcompLPC1114.

 
Widok formatek płytek LITEcompLPC1114 na panelu produkcyjnym

Widok formatek płytek LITEcompLPC1114 na panelu produkcyjnym

 

 

Kolejnym etapem jest nałożenie masek przeciwlutowych (tradycyjnie dla KAMAMI.pl wybrano kolor czarny, ale w ofercie firmy Technoservice wybór koloru nie stanowi problemu), następnie płytki są poddawane frezowaniu (na zdjęciu poniżej) i rylcowaniu (także), które to procesy kończą obróbkę mechaniczną formatek.

Płytki LITEcompLPC1114 podczas numerycznego frezowania

Płytki LITEcompLPC1114 podczas numerycznego frezowania

 

O autorze