Nowe wielofunkcyjne urządzenie kontrolno-pomiarowe ICS32sx

W ofercie firmy Evatronix pojawił się nowy produkt – wielofunkcyjne uniwersalne urządzenie kontrolno-pomiarowe ICS32sx. Obecnie, w standardowej konfiguracji, przyrząd ten pełni funkcje analizatora stanów logicznych, okresomierza i częstotliwościomierza, jednak posiada on znacznie więcej funkcjonalności, zależnie od zainstalowanego oprogramowania, a także dołączonych modułów rozszerzających. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie kolejnych rozszerzeń możliwości urządzenia ICS32sx, takich jak np. wirtualny ekran.

Analizator stanów logicznych umożliwia próbkowanie sygnału z częstotliwością 200 MS/s. Jest on wyposażony w 32 kanały, każdy posiadający pamięć o pojemności 512 kbit. Urządzenie może być wyzwalane sygnałami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Taktowanie jest oparte o pętlę sprzężenia fazowego PLL z częstotliwością z zakresu od 100 Hz do 200 MHz. Dzięki rozbudowanemu GUI oraz obsłudze interfejsu USB, możliwe jest łączenie kilku analizatorów ICS32sx oraz przeprowadzanie zdalnych pomiarów poprzez protokół TCP/IP.

Pomiar w trybie okresomierza i częstościomierza odbywa się na dwóch kanałach, przy częstotliwości pracy z zakresu od 1 Hz do 250 MHz, która jest ograniczona jedynie pasmem obwodów wejściowych. Zakres pomiaru okresu to 1-sekundowe okno pomiarowe z rozdzielczością 10 ns. W przypadku pomiaru częstotliwości mierzona może być wartość chwilowa lub uśredniona. Dla obu trybów pracy urządzenie umożliwia archiwizację wyników.

Cena zestawu standardowego wynosi 2400 zł netto. Możliwe jest także zamówienie zestawu ewaluacyjnego w cenie 1400 zł netto. Zestawy są opatrzone bogatą dokumentacją techniczną.

Szczegółowe informacje na temat parametrów analizatora ICS32sx oraz jego budowy można znaleźć na stronie internetowej firmy Evatronix.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz aktualnych promocji: Dział Systemów EDA, tel.:+48 33 499 59 12 lub +48 33 499 59 18, mail: eda@evatronix.com.pl lub na stronie internetowej dystrybutora pod adresem: www.evatronix.com.pl/eda.

O autorze