STM32: jak szybko poznać te mikrokontrolery w praktyce?

Programy przykładowe

Autor książki położył duży nacisk na praktyczną stronę prezentowanych zagadnień, stąd duża w niej liczba programów demonstrujących sposób obsługi peryferiów mikrokontrolera STM32F103 i jego współpracy z układami peryferyjnymi różnego rodzaju.

Przykładowe programy napisano w języku C z wykorzystaniem ewaluacyjnej wersji pakietu programistycznego firmy Keil. Udostępniamy je w postaci gotowych projektów z kompletem plików źródłowych, a także skompilowane pliki .hex , z wykorzystaniem których można zaprogramować pamięć mikrokontrolera STM32F103, który zastosowano w zestawie ZL27ARM. Do programowania pamięci Flash polecamy programator ZL30PRG.

Pliki źródłowe, biblioteki stosowane przez autora książki oraz kompletne projekty dla uVision są dostępne bezpłatnie do pobrania dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu MIKROKONTROLER.pl.

Do pobrania

O autorze