STMicroelectronics STC4054: automatyczna ładowarka ogniw Li-Ion

Płytka drukowana zestawu testowego (fotografia 3), wykonana na podstawie schematu aplikacyjnego z rysunku 2, zawiera wszystkie opisane wcześniej elementy. Funkcje filtracyjne pełnią kondensatory C1 i C2, a elementy R6 i C3 chronią wyjście BAT przed przepięciami mogącymi wystąpić przy odłączaniu ogniwa. Do ustalania prądu ładowania służą rezystory R3, R4 oraz R5, a zwora JP1 służy do wyboru jednego z nich. Przy ustawieniu zwory JP1 w pozycji A prąd ładowania wynosi 100 mA, w pozycji B ok. 200 mA, a w pozycji C ma wartość ok. 500 mA. Dioda D1 sygnalizuje aktualny stan pracy układu STC4054.

 

Rys. 4. Charakterystyka temperaturowa bezpiecznika termicznego wbudowanego w STC4054

Rys. 4. Charakterystyka temperaturowa bezpiecznika termicznego wbudowanego w STC4054

 

 

W czasie projektowania własnego układu wskazane jest połączenie wyprowadzeń STC4054 z dużymi płaszczyznami miedzi zapewniając w ten sposób jak najlepsze chłodzenie. Układ powinien także znaleźć się blisko ładowanego ogniwa, żeby na bieżąco monitorować jego temperaturę. Jak wynika z wykresu pokazanego na rysunku 4 temperatura otoczenia wyższa niż ok. +55°C powoduje zadziałanie wewnętrznych układów ochronnych STC4054 i redukcję prądu ładowania.
Ryszard Szymaniak, Aries RS

Do pobrania

O autorze