Rozszerzenie dla platformy Rohde & Schwarz R&S OSP umożliwiające pomiar promieniowania urządzeń LTE

Producenci urządzeń bezprzewodowych muszą dokonywać pomiarów poziomu emitowanych przez nie zakłóceń (RSE – Radiated Spurious Emission), by upewnić się, że nie będą one powodowały interferencji z innymi urządzeniami. Typowym sposobem pomiaru RSE jest odfiltrowanie silnych sygnałów komunikacji bezprzewodowej. Dla standardu LTE korzystającego z 258 kombinacji zakresów częstotliwości to rozwiązanie wymagałoby ogromnej pracy i wysokich kosztów. Firma Rohde & Schwarz oferuje prostsze rozwiązanie w przystępnej cenie – rozszerzenie do platformy R&S OSP o nazwie R&S OSP-B155.

Ośrodki zajmujące się standaryzacją, takie jak ITU lub europejska R&TTE, określają testy, jakimi należy mierzyć RSE urządzeń bezprzewodowych. Producenci dokonują tych testów podczas projektowania i w fazie ostatecznego zatwierdzania projektu. W konwencjonalnych technikach komunikacji bezprzewodowej silny sygnał radiowy może zostać odfiltrowany niewielkim nakładem środków, by dokonać pomiarów RSE. Z drugiej jednak strony, LTE definiuje 43 zakresy częstotliwości i może transmitować w sześciu pasmach z każdego zakresu. Filtracja wszystkich tych sygnałów w każdym zakresie wymagałaby ogromnego nakładu środków i systemu zawierającego 258 filtrów, by pokryć wszystkie dostępne pasma.

Rozwiązanie Rohde & Schwarz jest kompletnie odmienne od urządzeń dla standardu LTE stosowanych dotychczas, dzięki czemu pomiary RSE w obecności nośnej LTE są znacznie prostsze. Nowy moduł R&S OSP-B155 przesuwa całe widmo odebranego sygnału w zakres największej mocy, co pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu dynamicznego dołączonego odbiornika do testów EMI. Odbiornik może przeanalizować cały zakres widma LTE sygnału bez użycia filtru środkowozaporowego. Koniecznym warunkiem prawidłowego pomiaru tą techniką jest duża czułość odbiornika. Tylko wysokiej klasy odbiornik do testów EMI może wykryć wszystkie istotne zakłócenia. Ponadto odbiornik testowy musi mieć wysoki zakres dynamiczny, by zapobiec zaburzeniu wyników pomiaru na skutek wysokiej amplitudy transmitowanych sygnałów bezprzewodowych. Odbiornik testowy EMI o nazwie R&S ESU ma wysoką czułość, typowo -155 dBm/Hz, co w połączeniu z wysokim zakresem dynamicznym 80 dB dla częstotliwości z zakresu pracy czyni go doskonałym do tego typu pomiaru.

Rozszerzenie R&S OSP-B155 zajmuje dwa sloty w platformie R&S OSP. Jest zaprojektowane z myślą o współpracy z odbiornikiem testowym R&S ESU i oprogramowaniem do pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej R&S EMC32. W połączeniu z szerokopasmowym testerem komunikacji radiowej R&S CMW500, generującym sygnały LTE, nowy zestaw pomiarowy RSE można łatwo wkomponować w istniejące już systemy i rozwiązania.

Rozszerzenie R&S OSP-B155 do pomiarów zakłóceń emitowanych przez urządzenia LTE jest już dostępna w sprzedaży. Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: (22) 860 64 97.

O autorze