KwikStikBase: sprzętowa baza-ekspander dla zestawu KwikStik K40

 

Możliwości zestawu KwikStik są duże dzięki bogatemu wyposażeniu “pokładowemu”. Kłopoty sprawiają natomiast próby rozbudowy funkcjonalnej zestawu, co wynika m.in. z przyjętej przez konstruktorów KwikStika kompatybilności mechanicznej z zestawem Tower…

Dostęp do sygnałów na pokrytym złotem złączu krawędziowym (w standardzie mechanicznym PCI) zestawu KwikStik nie jest wygodny (fotografia 1), a przylutowanie do styków niezbędnych przewodów powoduje ich nieodwracalną degradację: po lutowaniu KwikStik nigdy nie będzie pasował do 164-stykowego, precyzyjnego złącza PCI.

 

Fot. 1. Wygląd i umiejscowienie złącza krawędziowego zestawu KwikStik K40 (mechaniczny odpowiednik PCI)

Fot. 1. Wygląd i umiejscowienie złącza krawędziowego zestawu KwikStik K40 (mechaniczny odpowiednik PCI)

 

W artykule proponujemy rozwiązanie tego problemu za pomocą prostego zestawu spełniającego rolę bazy-ekspandera, którego widok przedstawiono na fotografii 2.

 

Fot. 2. Wygląd płytki KwikStikBase

Fot. 2. Wygląd płytki KwikStikBase

 

KwikStik a Tower od strony mechanicznej
Konstruktorzy KwikStika umożliwili stosowanie go wraz z niektórymi płytkami systemu Freescale Tower: złącze krawędziowe PCI pasuje do płytki elevator Towera (na zdjęciu poniżej), dzięki czemu można go montować w sposób podobny do innych płytek “towerowych”.

 

 

KwikStik wyposażono także w dwa złącza TWRI (na zdjęciu poniżej), do których można dołączać dowolne peryferia wyposażone w takie złącza, w tym także niektóre moduły rozszerzające systemu Tower.

 

 

 

Podstawowe cechy płytki KwikStikBase:

 • stabilna mechanicznie podstawa dla KwikStika umożliwiająca wygodne korzystanie z wyświetlacza LCD
 • zasilanie z USB (via KwikStik)
 • interfejs RS232 (Tx/Rx) z gniazdem DB9F
 • interfejs CAN z gniazdem DB9M
 • wbudowany stabilizator +3,3 V
 • sygnalizacja włączonego zasilania LED
 • 14 linie GPIO wyprowadzone na złącza IDC10 w rastrze 2,54 mm
 • 1 linia DAC wyprowadzona na złącze IDC10 w rastrze 2,54 mm
 • I2C i SPI wyprowadzone na złącza KAmod (uniwersalne, umożliwiają wygodne dołączenie do KwikStika modułów KAmod firmy KAMAMI.pl)
 • możliwość zasilania układów zewnętrznych napięciem +3,3 V

Schemat elektryczny płytki KwikStikBase pokazano na rysunku 3. Na schemacie wydzielono poszczególne bloki funkcjonalne zestawu, obydwa zastosowane interfejsy mogą zostać odłączone od mikrokontrolera zastosowanego na KwikStiku za pomocą jumperów, które zalecamy przełączać parami:

 • interfejs RS232: JP1 i JP2, odpowiednio linie Rx i Tx interfejsu UART mikrokontrolera,
 • interfejs CAN: JP5 i JP6, odpowiednio linie Rx i Tx interfejsu CAN mikrokontrolera.

Rezygnacja z wyprowadzania na złącze interfejsu RS232 sygnałów synchronizujących transmisję danych CTS i RTS spowodowała, że nie ma konieczności uwzględniania błędu wyprowadzenia sygnału RTS, opisanego w artykule.
Z powodu specyficznych rozwiązań zastosowanych na płytce KwikStik, nie może on by c zasilany napięciem podawanym na złącze krawędziowe, jedyną możliwą drogą zasilania jest jedno ze złącz USB.

O autorze