STM32 i kontroler Ethernet MAC/PHY w jednym układzie

 

 

Firma WIZnet poinformowała o opracowaniu jednoukładowego rozwiązania integrującego w sobie 32-bitowy mikrokontroler z rodziny STM32 oraz kontroler Ethernet MAC/PHY W5200. Nowy produkt otrzymał nazwę iMCU W7200.

Wykorzystany w układzie W7200 mikrokontroler to model STM32F103CB z grupy Performance Line. Wyposażony jest on w rdzeń ARM Cortex-M3 mogący pracować  z częstotliowością do 72 MHz, pamięć (20 kB SRAM, 128kB Flash), moduł DMA, blok zegarowy oraz liczne peryferia. Do najważniejszych z nich należą: timery (mogące pracować w trybie IC/OC,PWM), blok kalkulacji CRC, Watchdog, linie I/O oraz interfejsy komunikacyjne takie jak SPI, UART/USART, I2C i USB, które wyprowadzone zostały na pinach układu W7200.

Wbudowany w W7200 układ W5200 to kompletny kontroler Ethernet MAC/PHY 10/100. Zaimplementowany w nim stos TCP/IP pozwala na realizację transmisji danych zgodnie z protokołami TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP i PPPoE. W celu ograniczenia zużycia prądu kontroler W5200 może używać trybów pracy o niskim poborze energii: WOL (Wake on LAN) i power down mode. Układ wyposażony został w mechanizm sterujący diodami LED informującymi o stanie połączenia (Full/Half duplex, Link, Speed) i wewnętrzną pamięć 32 kB, która służy do buforowania odbieranych i wysyłanych ramek.

Mikrokontroler STM32F103CB oraz kontroler Ethernet W5200 zostały połączone wewnątrz układu W7200 za pomocą interfejsu komunikacyjnego SPI oraz dodatkowych linii sterujących W_INT, W_RST oraz W_PWDN. Komunikacja SPI może odbywać się zgodnie z trybem SPI 0 lub SPI 3.

W7200 może być zasilany napięciem od 2.97 V do 3.6 V. Podczas uśpienia (power down mode)  układ pobiera w przybliżeniu 37 mA. W trybie maksymalnego obciążenia (tryb pracy 100 M) zużycie prądu może wzrosnąć do 215 mA. Układ W7200 dostosowany został do pracy w zakresie temperatur od -40°C to 85°C. Firma WIZnet oferuje swój produkt w 60-pinowe obudowie LGA o rozmiarach 10 mm x 10 mm.

Dla układu W7200 dostępny jest zestaw uruchomieniowy o nazwie iMCUW7200 EVB. Zestaw ten składa się przede wszystkim z płytki ewaluacyjnej (o rozmiarach 28 mm x 52 mm), na której umieszczony jest układ W7200 oraz dołączone do niego komponenty: gniazdo RJ-45 (z wbudowanymi transformatorami), dwie diody LED użytkownika, przycisk RESET, przycisk do programowania, konwerter UART-USB (FT232RQ), gniazdo USB i 40-pinowe gniazdo sygnałowe.

Dystrybutorem firmy WIZnet w Polsce jest Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze