Więcej mikrokontrolerów FM3 z rdzeniem ARM Cortex-M3

Firma Fujitsu rozszerzyła rodzinę 32-bitowych mikrokontrolerów FM3 z rdzeniem ARM Cortex-M3  o nowe układy. Oferta producenta zwiększyła się w sumie o 210 modeli, których próbki są już dostępne. Nowe produkty rozszerzają każdą z podgrup rodziny mikrokontrolerów FM3: High-Performance, Basic, Low Power i Ultra-Low-Leak. Dzięki opracowaniu nowych mikrokontrolerów rodzina układów FM3 osiągnęła liczbę 370 produktów (docelowo firma Fujitsu planuje mieć ich w ofercie ponad 500 przed końcem 2012 roku). Dzięki temu projektanci mogą wybrać model mikrokontrolera nalepiej pasujący do ich aplikacji.

Do podgrupy High-Performance dodanych zostało 64 modeli mikrokontrolerów. Układy mogą pracować z częstotliwością taktowania do 144 MHz i oferują szeroką gamę zasobów, w tym interfejs komunikacyjny USB 2.0 i  CAN, zegar czasu rzeczywistego i pojemną pamięć Flash (od 160 kB do 544 kB). Mikrokontrolery produkowane są w obudowach o 100 i 120 wyprowadzeniach. Układy nadają się do aplikacji wymagających wydajnego przetwarzania danych. Przykładowe zastosowania obejmują automatykę przemysłową, budynkową i biurową, jak również sterowanie silnikami.

Podgrupa Basic została rozszerzona o 12 nowych modeli. Mikrokontrolery te cechują się zachowaniem proporcji pomiędzy wysoką wydajnością i atrakcyjną ceną. Układy wyposażone są w mniejszą niż podgrupa High-Performance liczbę zasobów, w tym również mniej pojemną pamięć FLash (96 kB lub 160 kB, z czego 32 kB to EEPROM). Mikrokontrolery oferowane są w 48-pinowych obudowach. Układy przewidziane są do wykorzystania w urządzeniach systemów automatyki przemysłowej i budynkowej takich jak klimatyzaotry i lodówki.

Podgrupa FM3 Low-Power została powiększona o 108 układów. Mikrokontrolery te wyposażone są między innymi w interfejs HDMI-CEC, kontroler wyświetlaczy LCD, interfejs USB i zegar czasu rzeczywistego. W zależności od modelu, w układach z tej podgrupy może być zintegrowana pamięć Flash o pojemności 96 kB, 160 kB lub 288 kB (w tym 32 kB pamięci EEPROM). Mikrokontrolery dostępne są w obudowach 64-, 80- i 100-pinowych. Cechą wyróżniającą te układy jest niski pobór prądu, dlatego są one dobrym rozwiązaniem dla aplikacji energooszczędnych np. urządzeń zasilanych z baterii. Inne przykładowe zastosowania to urządzenia gospodarstwa domowego z wyświetlaczem i sprzęt audio-video.

Dla ostatniej z podgrup o nazwie Ultra-Low-Leak producent opracował 26 nowych układów. Zintegrowano w nich te same zasoby, co w podgrupach High-Performance i Basic, przy czym uzyskano jednocześnie niższe zużycie energii i niższy koszt mikrokontrolerów. Układy dostępne są w obudowach 64-, 80- i 100-pinowych i oferują 64 kB lub 128 kB pamięci Flash. Szeroki zakres napięcia zasilania (od 1.8 V do 5.5 V) czyni je dobrym rozwiązaniem dla urządzeń zasilanych z baterii.

Więcej informacji o mikrokontrolerach z rodziny FM3 można znaleźć na stronie internetowej firmy Fujitsu.

O autorze