Trzy nowe zestawy ewaluacyjne dla systemów Smart Grid

Firma Accent, producent układów dla inteligentnych systemów elektroenergetycznych Smart Grid, rozszerzyła swoją ofertę o trzy nowe zestawy ewaluacyjne: ASM201 Kit, ASM211 Kit i ASM221 Kit. W zestawach wykorzystane zostały układy z rodziny ASMgrid2 umożliwiające projektowanie aplikacji Smart Grid zoptymalizowanych pod kątem wysokiej wydajności i funkcjonalności, małej ilości komponentów składowych oraz niskiego kosztu budowy. Każdy zestaw wyposażony jest w pakiet oprogramowania, referencyjne przykłady aplikacji oraz płytki uruchomieniowe. Zestawy umożliwiają implementację powszechnie wykorzystywanych w sieciach Smart Grid standardów komunikacyjnych ZigBee PRO, IEEE 802.15.4g, G3, PRIME i IEEE P1901.2. Płytki ewaluacyjne wraz z dostarczanymi przez firmę Accent bibliotekami programistycznymi i środowiskiem testowym upraszczają i skracają proces certyfikacji projektowanych urządzeń.

Pierwszy zestaw – ASM201 Kit – bazuje na układzie ASM201 z rdzeniem ARM926EJ taktowanym częstotliwością 192 MHz. W układzie tym, oprócz zasobów typowych dla mikrokontrolerów ogólnego przeznaczenia,  zintegrowano peryferia specjalnie przeznaczone na potrzeby aplikacji Smart Grid. Jest to moduł komunikacji radiowej w standardzie IEEE 802.15.4  w paśmie 2.4 GHz oraz silnik AEMET do pomiaru energii elektrycznej. Oprócz układu ASM201 na wyposażeniu zestawu znajduje się pamięć zewnętrzna (w zależności od potrzeb klienta albo SDRAM albo NOR Flash), obwód antenowy do transmisji bezprzewodowej ZigBee PRO, blok zasilania, wyświetlacz LCD oraz szereg złącz rozszerzeniowych.

Sercem drugiego zestawu – ASM211 Kit – jest układ ASM211 z rdzeniem ARM Cortex-M0 pracującym z częstotliwością do 88 MHz (80 DMIPS). W układzie tym zintegrowany został modem i nadajnik-odbiornik SUNFX-4G, który może zostać wykorzystany do realizacji transmisji radiowej IEEE 802.15.4 w przeznaczonych dla urządzeń Smart Grid pasmach radiowych 863 – 870 MHz, 902 – 928 MHz lub 915 – 923.5 MHz. Możliwa do uzyskania prędkość transmisji to 800 kb/s. Na płytce zestawu ASM211 Kit znajduje się ponadto blok zasilania, układ interfejsowy USB, obwód antenowy oraz szereg złącz i gniazd sygnałowych.

Trzeci, ostatni już zestaw (ASM221 Kit), to płytka ewaluacyjna z układem ASM221 opartym na rdzeniu ARM Cortex-M3 taktowanym do 88 MHz (105 DMIPS). Do dedykowanych dla Smart Grid peryferii należy układ AFE (Analog Front End) i modem dla komunikacji PLC (Power Line Communication) o nazwie SUNFX- PLC oraz silnik AEMETdo pomiaru energii elektrycznej. Na wyposażeniu płytki znajduje się ponadto blok zasilania, wyświetlacz LCD, pamięć zewnętrzna (do wybory Flash, Serial Flash lub SDRAM) i złącza rozszerzeniowe.

O autorze