Nowe, zoptymalizowane kompilatory dla układów PIC i dsPIC

Firma Microchip udostępniła nową linię kompilatorów nazwaną MPLAB XC. Składa się ona z wersji oznaczonych symbolami XC8, XC16 i XC32, przeznaczonych odpowiednio dla mikrokontrolerów 8-, 16- i 32-bitowych. Kompilatory te zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości wykonywania kodu oraz jego objętości. Przy wykorzystaniu nowych kompilatorów programiści mogą pisać oprogramowanie dla wszystkich modeli rodzin PIC i dsPIC, których jest łącznie ok. 900.

Kompilatory MPLAB XC są dostępne w trzech wersjach, nazywanych też trybami pracy, różniących się stopniem optymalizacji: Free, Standard i PRO. Oprócz optymalizacji nie ma żadnych różnic między tymi edycjami, wszystkie obsługują pełen zestaw komend dla wszystkich układów i nie mają żadnych ograniczeń pamięciowych. Firma Microchip podaje, że poziom optymalizacji trybu PRO jest o ok. 50% lepszy niż w wersji Free.

Wersja Free jest dostępna bezpłatnie, bez żadnych restrykcji licencyjnych, także dla użytku komercyjnego. Możliwości najbardziej zaawansowanej wersji PRO można z kolei przetestować dzięki 60-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu, w czasie którego dostępne są wszystkie opcje oraz pełna optymalizacja, także bez żadnych ograniczeń licencyjnych, włącznie z użytkiem komercyjnym.

Jeśli chodzi o licencje dla trybów PRO i Standard, dostępne są one w wersjach dla pojedynczego użytkownika, na jeden komputer oraz tzw. floating network license, w której kompilator udostępniany jest wielu użytkownikom w ramach sieci firmowej (intranetu). Tryby te objęte są 12-miesięcznym wsparciem technicznym, nazwanym High Priority Access, w ramach którego dostępna będzie pomoc techniczna oraz aktualizacje dotyczące obsługi nowych układów i architektur.

Wszystkie istniejące licencje kompilatorów MPLAB C oraz HI-TECH C można migrować do MPLAB XC bez dodatkowych opłat.

Kompilatory MPLAB XC można wykorzystać w nowym środowisku projektowym MPLAB X oraz ze starszymi środowiskami Microchip. Współpracują one również z innymi narzędziami Microchip. Dostępne są wersje dla 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Mac OS X. Szczegółowe informacje oraz możliwości pobrania nowych kompilatorów Microchip należy szukać na stronie internetowej producenta.

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze