LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Konkurs na aplikację z mikrokontrolerem Renesas RL78

Aby pobudzić kreatywność i innowacyjność projektowania systemów wbudowanych w dziedzinie energii odnawialnych, firma Renesas Electronics organizuje „RL78 Green Energy Challenge” – konkurs projektowania systemów wbudowanych z zastosowaniem mikrokontrolerów RL78. W konkursie tym konstruktorzy mogą zaprezentować swoje umiejętności w tworzeniu projektów w dziedzinie energii odnawialnej w obszarach takich jak systemy wykorzystujące różne rodzaje energii ze źródeł odnawialnych (np. energii słonecznej, czy wiatrowej), aplikacje o niskim poborze mocy, liczniki, systemy sterowania i kontroli. Konkurs rozpoczyna się 26 marca 2012 r. i kończy 31 sierpnia 2012 r.

Konkurs „RL78 Green Energy Challenge” jest ogłaszany przez firmę Renesas Electronics we współpracy z portalem Circuit Cellar oraz czasopismem Elektor. Nagrody w konkursie są sponsorowane przez firmę Renesas Electronics wraz z firmami partnerskimi: Analog Devices, CMX Systems, Exosite, GainSpan Corp., IAR Systems, Micrium, NDK Crystals, Okaya Electric Industries Co. Ltd., oraz Total Phase, Inc.

W ramach konkursu firma Renesas oferuje zestaw demonstracyjny dla mikrokontrolera RL78 firmy Renesas (opisaliśmy go tutaj) nawet dla 780 uczestników, którzy dostarczą streszczenie swojego projektu konkursowego. Wykorzystanie zestawu RDK jest zalecane, ale nie wymagane. Aby przystąpić do konkursu, należy zarejestrować się na stronie internetowej, począwszy od 26 marca 2012.

Firma Renesas Electronics przyzna następujące nagrody: pierwsze miejsce – 8000 USD, plus podróż na konferencję Renesas DevCon 2012; drugie miejsce – 5000 USD; trzecie miejsce – 2000 USD, oraz pięć wyróżnień po 500 USD. Renesas i partnerzy mają również do wylosowania cotygodniowe nagrody, takie jak książki, koszulki, oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe. Firmy partnerskie przedstawią również swój własny sprzęt i oprogramowanie przeznaczone na nagrody, w oparciu o swoje kryteria. Szczegółowe informacje na temat nagród oraz kryteriów oceny można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Sędziowie wybiorą zwycięskie projekty z dziedziny energii odnawialnych na podstawie punktacji za zalety techniczne, oryginalność projektu, użyteczność, efektywność kosztową oraz dokumentację. Końcowy werdykt i wybór zwycięzcy zostaną ogłoszone podczas specjalnej ceremonii na konferencji Renesas DevCon w październiku 2012 r. w Anaheim w Kalifornii.