STMicroelectronics STLA01: jednokanałowy zasilacz LED

 

 

 

 

Układ STLA01 jest miniaturowym źródłem prądowym o wydajności programowanej za pomocą zewnętrznego rezystora, przeznaczonym do zasilania LED. STLA01 może spełniać także rolę elektronicznego włącznika LED lub modulatora jasności jej świecenia z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału PWM.

Podstawowe cechy i parametry:
– napięcie zasilania: od 3,75 V do 6 V
– maksymalny stabilizowany prąd wyjściowy: 50 mA
– minimalny stabilizowany prąd wyjściowy: 2 mA
– liczba zasilanych LED: 1 o maksymalnym UF=3V
– programowanie prądu wyjściowego za pomocą zewnętrznego rezystora
– wejście włączające LED
– obudowa: DFN6 (2 x 2 mm)

Na rysunku 1 pokazano schemat blokowy układu STLA01. Zasilanie układu doprowadzane jest do wejścia Vcc (wyprowadzenie 4), zasilana przez układ dioda LED dołączana jest do wyjścia (wyprowadzenie 3). Prąd zasilania LED jest ustalany poprzez dołączenia do wyprowadzenia PROG (wyprowadzenie 5) rezystora, którego rezystancję można obliczyć korzystając z poniższego wzoru:

Rprog = 100 x (1,22 V/Iled), gdzie:

Rprog – rezystancja w [Ω] rezystora dołączanego do wyprowadzenia PROG
Iled – natężenie prądu płynącego przez LED w [A]

Wejście EN spełnia rolę elektronicznego włącznika, umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie zasilanej diody LED. Podanie na to wejście napięcia wyższego od 0,92 V spowoduje włączenie zasilania LED, przez którą będzie płynął prąd o stabilizowanej wartości. Napięcie niższe od 0,8V wyłącza LED i zmniejsza zużycie prądu przez cały układ do ok. 10 μA. Jeżeli sterowanie przy pomocy wejścia EN nie będzie potrzebne, wyprowadzenie powinno zostać zwarte do napięcia zasilania.

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy układu STLA01

Rys. 1. Schemat blokowy układu STLA01

 

 

Stosując układ STLA01 należy pamiętać o umieszczeniu jak najbliżej jego wejścia zasilania kondensatora odsprzęgającego np. ceramicznego o wartości pojemności co najmniej 1µF. Należy także zadbać o połączenie pola lutowniczego na dole obudowy z większą powierzchnią miedzi na płytce drukowanej dla zapewnienia chłodzenia układu. Układ cechuje duża stabilność prądu wyjściowego w funkcji temperatury.

 

Rys. 2. Schemat elektryczny zestawu testowego

Rys. 2. Schemat elektryczny zestawu testowego

 

 

Do pobrania

O autorze