Quectel L50: odbiornik A-GPS zintegrowany z anteną

 

 

 

Produkowany przez firmę Quectel odbiornik GPS o nazwie L50 jest miniaturowym, kompletnym modułem zintegrowanym z anteną odbiorczą. Moduł charakteryzuje się niskim poborem mocy, dużą czułością i krótkim czasem pomiędzy włączeniem a gotowością do dostarczenia pierwszych danych o pozycji.

Podstawowe parametry (firmware ROM1.3):
– chipset SiRF Star IV
– wbudowana antena
– obsługiwane protokoły: NMEA0183 V3.01, binarny SiRF OSP
– precyzja pomiaru:
      pozycji <2,5m
      szybkości <0,01 m/s
      przyśpieszenia <0,1 m/s²
– czułość odbiornika: od -148 dBm do -163 dBm
– czas startu: do 35 s przy zimnym starcie i poniżej 1 s przy gorącym starcie
– komunikacja poprzez UART (1200…115200 b/s, domyślne 4800 b/s)
– napięcie zasilania: od 1,71 do 1,89 V
– współpraca z czujnikiem żyroskopowym MEMS (dla ROM2.0 i nowszych)
– pobór prądu w trybie akwizycji (max.): 45mA
– pobór prądu w trybie śledzenia (max.): 33mA
– pobór prądu w trybie hibernacji (max.): 20µA
– wymiary: 28 x 16 x 3 mm (łącznie z anteną)

Moduł Quectel L50 jest kompletnym odbiornikiem GPS z anteną ceramiczną zamontowaną na płytce. Do pracy potrzebuje stabilizowanego napięcia zasilania o wartości 1,8 V, konwertera napięciowego interfejsu szeregowego do wymiany danych z zewnętrznym sterownikiem, baterii zapewniającej podtrzymanie wewnętrznego zegara RTC oraz zewnętrznej pamięci konfiguracyjnej EEPROM dla danych przyśpieszających czas pierwszej akwizycji po włączeniu (A-GPS). Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy ilustrujący jego budowę wewnętrzną, a na rysunku 2 – wygląd i wymiary zewnętrzne (łącznie z anteną).
Przygotowana dla odbiornika L50 płytka ewaluacyjna (schemat pokazano na rysunku 3) jest zasilana stabilizowanym napięciem o wartości +3,3 V, które jest podawane na styk złącza CON1-9. Po stabilizacji do poziomu 1,8V, napięcie z wyjścia stabilizatora U1 zasila moduł GPS, pamięć EEPROM i bramki single-gate dopasowujące poziomy sygnałów interfejsu szeregowego.

Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika L50 firmy Quectel

Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika L50 firmy Quectel

 

Rys. 2. Wygląd i wymiary modułu L50 firmy Quectel

Rys. 2. Wygląd i wymiary modułu L50 firmy Quectel

 

Dołączana z zewnątrz bateria ma za zadanie podtrzymać działanie zegara RTC i zachować informacje w pamięci SRAM modułu przy zaniku głównego zasilania. Bateria poprzez zespół diod D1 i stabilizator U2 dostarcza zasilanie do wyprowadzenia 1 modułu GPS. W czasie normalnej pracy bateria jest odcinana a zasilanie dla zegara RTC pobierane z napięcia VCC. Gdy bateria jest odcięta może być w tym czasie doładowywana poprzez diody D2. Pamięć EEPROM o pojemności 1 Mb ma za zadanie przechować kluczowe informacje o ostatnich pozycjach satelitów co przyśpiesza osiągnięcie przez moduł pełnej gotowości po zimnym starcie lub wybudzeniu.

Rys. 3. Schemat elektryczny modułu testowego

Rys. 3. Schemat elektryczny modułu testowego

 

Do pobrania

O autorze