Quectel L50: odbiornik A-GPS zintegrowany z anteną

Fot. 4. Wygląd zmontowanego modułu testowego z odbiornikiem L50 (widoczna antena zintegrowana z odbiornikiem)

Fot. 4. Wygląd zmontowanego modułu testowego z odbiornikiem L50 (widoczna antena zintegrowana z odbiornikiem)

 

Przycisk S1 spełnia rolę elektronicznego włącznika modułu GPS, każdorazowe przyciśnięcie S1 powoduje przemienne przełączanie odbiornika w tryb pełnej aktywności lub uśpienia (hibernacji). Po włączeniu zasilania odbiornik samoczynnie startuje w trybie pełnej aktywności.
W opracowanej płytce rolę interfejsu do komunikacji pomiędzy modułem L50 a urządzeniem zewnętrznym np. komputerem może pełnić moduł konwertera ZL1USB lub KAmodRS produkowane przez firmę Kamami (pokazano je na fotografii 5). Moduły są podłączane bezpośrednio do gniazda CON2. Dane z komputera przesyłane są portem USB a moduł zamienia je w sygnały TTL RxD i TxD o poziomach 0/3,3 V. Bramki U3 i U4 dopasowują poziom tych sygnałów do poziomów logicznych modułu czyli 0/1,8V. Bramka U6 pełni rolę wzmacniacza sterującego diodą LED migającą w takt sygnału 1PPS, którego obecność świadczy o prawidłowym działaniu urządzenia.

Fot. 5. Opcjonalne moduły interfejsowe umożliwiające wykorzystanie odbiornika GPS w aplikacji z komputerem wyposażonym w USB (ZL1USB) lub RS232 (KAmodRS)

Fot. 5. Opcjonalne moduły interfejsowe umożliwiające wykorzystanie odbiornika GPS w aplikacji z komputerem wyposażonym w USB ( ZL1USB) lub RS232 ( KAmodRS)

 

Domyślnie moduł L50 obsługuje protokół NMEA w wersji V3.01 ze wsteczną zgodnością z wcześniejszymi wersjami, obsługuje także protokół binarny SiRF. jest on nieco szybszy i bardziej wydajny w komunikacji pomiędzy modułem a urządzeniem zewnętrznym.

Do pobrania

O autorze