Maxim DS4303: programowalne źródło napięcia odniesienia

 

 

 

Produkowany przez firmę Maxim układ DS4303 jest wygodnym w użyciu, wysokostabilnym, programowanym przez użytkownika źródłem napięcia odniesienia. Układ może dostarczyć napięcia referencyjnego z zakresu od 0,3V do 3,3V.

Podstawowe cechy i parametry:
– napięcie zasilania: od 2,4V do 3,6V
– zakres napięcia wyjściowego: od 0,3V do 3,3V
– rozdzielczość napięcia wyjściowego: 12 bitów
– wbudowana pamięć EEPROM o trwałości 50000 cykli
– maksymalna rozdzielczość ustawianego napięcia odniesienia: ±1 mV
– maksymalny prąd obciążenia wyjścia napięcia referencyjnego: ±1 mA
– stabilność termiczna w zakresie od -40°C to +85°C: ±104 μV/°C
– obudowa: SOT23-5

Układ DS4303 jest programowalnym źródłem napięcia odniesienia, którego wartość użytkownik może wielokrotnie samodzielnie zmieniać, dostosowując do swoich potrzeb. Wartość napięcia wyjściowego jest przechowywana w postaci 12-bitowej liczby w pamięci EEPROM wbudowanej w układ DS4303. Przeprogramowanie układu polega na dostarczeniu wzorcowego napięcia na wejście przetwornika A/C, które po spróbkowaniu zostaje zapamiętane w pamięci EEPROM, następnie podawane na wyjście przetwornika C/A układu jako napięcie odniesienia.
Budowę wewnętrzną układu DS4303 przedstawiono na rysunku 1. Z rysunku wynika, że układ składa się z dwóch przetworników: A/C i C/A. Proces programowania EEPROM jest inicjowany ujemnym zboczem impulsu podanego na wejście ADJ. Wcześniej na wejście Vin powinno zostać podane napięcie przeznaczone do zapisania jako wzorcowe.

Rys. 1. Schemat blokowy układu DS4303

Rys. 1. Schemat blokowy układu DS4303

 

Na rysunku 2 pokazano zależności czasowe i poziomy napięć podczas programowania pamięci EEPROM nową wartością napięcia referencyjnego, wraz z dodatkowym cyklem korygującym. Z dostępnych danych technicznych układu wynika, że czas impulsu inicjującego programowanie podawanego na wejście ADJ nie może być krótszy niż 100 ns. Czas pomiędzy opadającym zboczem impulsu ADJ a zakończeniem konwersji i zapisem danych do wewnętrznego EEPROM-u może wynieść do 12 ms. Do chwili zakończenia zapisu poziom napięcia odniesienia podawanego na wejście Vin powinien być stabilny i nie może ulec zmianie.

Rys. 2. Zależności czasowe i poziomy napięć podczas programowania pamięci EEPROM układu DS4303

Rys. 2. Zależności czasowe i poziomy napięć podczas programowania pamięci EEPROM układu DS4303

 

Po dokonaniu zapisu do EEPROM-u układ DS4303 rozpocznie korekcję napięcia na wyjściu Vout. Czas trwania korekty określa formuła:

t =Δ(VOUT_OLD – VOUT_NEW) * tST, gdzie:

Δ(VOUT_OLD – VOUT_NEW) – różnica pomiędzy poprzednim a nowym poziomem napięcia odniesienia
tST – czas narastania napięcia na wyjściu Vout (od 11 do 15 ms/V)

Do pobrania

O autorze