Maxim DS4303: programowalne źródło napięcia odniesienia

Rys. 3. Schemat elektryczny programatora-testera układów DS4303

Rys. 3. Schemat elektryczny programatora-testera układów DS4303

 

Na rysunku 3 pokazano schemat elektryczny ręcznego programatora układów DS4303, dla prostoty zasilanego z portu USB. Napięcie wzorcowe do zapisania w układzie DS4303 jest ustawiane za pomocą potencjometru P1, a jego wartość można zmierzyć na wyjściu JP1-2 względem styku JP1-3, na który wyprowadzono masę zasilania. Po naciśnięciu przycisku S1 (co jest sygnalizowane zapaleniem się diody LED) następuje zaprogramowanie DS4303 nowym poziomem napięcia.

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki drukowanej programatora

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki drukowanej programatora

 

Wartość zapisanego w pamięci układu napięcia referencyjnego można zmierzyć na styku JP1-1 (względem JP1-3). Wykorzystując układ DS4303 należy pamiętać aby jak najbliżej wejść zasilania umieścić dobrej jakości ceramiczny kondensator odsprzęgający o pojemności ok. 100 nF.

Do pobrania

O autorze