Obsługa interfejsu pamięci zewnętrznej FlexBus w mikrokontrolerach Kinetis

Fizyczne połączenie pomiędzy pamięcią MRAM i mikrokontrolerem składa się z 8 linii danych FB_D[7:0] oraz 24 linii adresowych FB_A[23:0]. Interfejs FlexBus połączono z pamięcią MRAM w trybie niemultipleksowanym (rysunek 5).


 


Rys. 5. Zalecane w przykładzie połączenia pomiędzy pamięcią MRAM i interfejsem FlexBus

Rys. 5. Zalecane w przykładzie połączenia pomiędzy pamięcią MRAM i interfejsem FlexBus


 

Uwaga!
Ze względu na potrzebę zapewnienia precyzyjnego taktowania interfejsu FlexBus podczas współpracy z zewnętrznymi pamięciami, podczas projektowania obwodu drukowanego urządzenia docelowego należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

  • Każda grupa ścieżek sygnałowych musi mieć identyczne obciążenie pojemnościowe i indukcyjne oraz podobnie prowadzone sygnały, w celu zapewnienia zgodności taktowania oraz czasu propagacji sygnałów.

  • Sygnały kontrolne i zegarowe muszą być prowadzone punkt-punkt.

  • Pamięć musi być usytuowane tak blisko mikrokontrolera, jak tylko jest to możliwe.

  • W celu uniknięcia przesłuchów, sygnały adresów i komend powinny być odseparowane (oznacza to inną warstwę prowadzenia połączeń) od danych i sygnałów strobujących.

O autorze