ZL27ARM: obsługa odbiornika GPS L50 firmy Quectel

Szerokość oraz długość geograficzna są odczytywane w pliku main.c za pomocą pokazanej poniżej funkcji getch().

Po wywołaniu funkcja czeka na kolejny znak i po odebraniu zwraca go w celu przetworzenia w dalszej części programu:

 

Do pobrania

O autorze