STM32VLDISCOVERY: obsługa modułu GPS Fastrax IT500

 

W artykule pokazano jak przy wykorzystaniu zestawu startowego STM32VLDISCOVERY zbudować proste urządzenie odbierające dane z modułu GPS (Fastrax IT500) i dekodujące je do postaci informacji użytkowych. Do wykonania projektu użyto następujących urządzeń i elementów:

  • Zestaw startowy STM32VLDISCOVERY z mikrokontrolerem STM32F100R8,
  • Płytka Fastrax APMP0A00 z modułem GPS Fastrax IT500,
  • Antena aktywna,
  • Komputer PC z oprogramowaniem Keil ?Vision v4.22.22.0,
  • Telefon Samsung Galaxy S+ z oprogramowaniem GPS Status 3.8.1.

Telefon został wykorzystany jedynie do weryfikacji otrzymanych wyników z modułu Fastrax.

Konfiguracja sprzętowa

Do poprawnego podłączenia zestawu STM32VLDISCOVERY z płytką GPS potrzebne były trzy przewody. Przewód zielony użyty został do połączenia wyjścia danych modułu GPS z wyprowadzeniem mikrokontrolera STM32 umożliwiającym odczyt danych w standardzie UART. W tym celu pin TXD0 na płytce GPS połączony został z pinem PA10 na zestawie STM32VLDISCOVERY. Przewód czerwony wykorzystany został do zasilenia płytki GPS z zestawu STM32VLDISCOVERY. W tym celu połączono ze sobą pin VDD płytki GPS i wyprowadzenie 3V3 na zestawie STM32VLDISCOVERY. Alternatywną metodą zasilania płytki z modułem GPS jest użycie zasilacza zewnętrznego. Czarny przewód wykorzystany został do połączenia mas obu urządzeń. Do wejścia antenowego na płytce GPS podłączono antenę aktywną. Schemat elektryczny obrazujący opisane połączenia przedstawiono na rysunku 1.

 

Rys. 1. Schemat elektryczny

Rys. 1. Schemat elektryczny

 

 

Rys. 2. Zbliżenie na piny płytki GPS

Rys. 2. Zbliżenie na piny płytki GPS

 

 

Rys. 3. Zbliżenie na piny makiety STM32

Rys. 3. Zbliżenie na piny makiety STM32

 

 

Rys. 4. Połączenie makiety z modułem GPS

Rys. 4. Połączenie makiety z modułem GPS

 

 

Do pobrania

O autorze