LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

ADA4051 i ADA4528 – nowe wzmacniacze operacyjne Analog Devices – redukcja szumu 1/f i offsetu napięciowego

 

Analog Devices jest jednym z wiodących producentów półprzewodnikowych elementów elektronicznych, a pozycja ta narzuca również rolę kreatora rynku. W laboratoriach ADI trwa bezustanna praca nad opracowywaniem nowych podzespołów i udoskonalaniem starszych konstrukcji. Na tym polega postęp, tak działają i inne firmy.

 

 

 

 

Pierwsze wzmacniacze operacyjne były budowane już w latach 40. XX wieku, oczywiście przy użyciu lamp elektronowych. Od tego czasu elektronika przewróciła się do góry nogami. Współczesne konstrukcje w niczym nie przypominają prostych, niemal akademickich idei realizowanych w pierwszych scalonych wzmacniaczach operacyjnych. Ewolucja wynikała głównie z dążenia do uzyskiwania coraz lepszych parametrów i trzeba przyznać, że środki, jakimi realizuję się te cele współcześnie nawet nie śniły się konstruktorom pierwszych układów. Dzisiaj, wydaje się, że skonstruowano już wszystkie możliwe odmiany wzmacniaczy operacyjnych, gwarantujące realizację każdego zadania, jakie tylko zostanie postawione przed konstruktorem. Dlaczego więc trwa bezustanny proces opracowywania nowych typów układów? Odpowiedź jest prosta. Dzieje się tak, ponieważ nadal nie udało się wyprodukować wzmacniacza idealnego. Przykładem poszukiwań ideału są wzmacniacze z przetwarzaniem.

Zasada działania wzmacniacza chopperowego (z przetwarzaniem)

Intuicyjnie rozumiemy, że droga dojścia do „idealnego”, rozumianego jako pozbawionego wszelkich błędów, jest nieporównywalnie dłuższa, niż droga do „idealnego” tylko pod pewnymi względami. Pomijając fakt, że ideał w ogóle jest nieosiągalny, dostępne dziś technologie pozwalają uzyskać bardzo dobre wyniki dla wybranych parametrów wzmacniaczy.

Jedną z większych bolączek dla konstruktorów projektujących urządzenia ze wzmacniaczami operacyjnymi są szumy i dryfty napięciowe – czy to termiczne, czy czasowe. Niedoskonałość ta jest szczególnie dokuczliwa w przypadku realizacji wzmacniaczy stałoprądowych, bowiem nawet najdrobniejszy dryft napięcia występującego na wejściu, pojawia się na wyjściu jako sygnał wielokrotnie wzmocniony. W ten sam sposób dokuczliwe są szumy 1/f. Ogólna wiedza na temat teorii obwodów, teorii sygnałów i technologii pozwoliła opracować zupełnie nowe konstrukcje wzmacniaczy o radykalnie poprawionych grupach parametrów. Jedną z takich idei zastosowano we wzmacniaczach tzw. chopperowych (z przetwarzaniem) i auto-zero (samozerujących.)

Zasadę działania wzmacniacza chopperowego wyjaśniono na rys. 1. Sygnał wejściowy jest poddawany kluczowaniu przebiegiem prostokątnym o częstotliwości fch. Jest to odmiana modulacji, w wyniku której widmo sygnału wejściowego (rys. 1a) zostaje przesunięte do częstotliwości fch (rys. 1b). Powstają wprawdzie składniki modulacji przebiegu wejściowego harmonicznymi przebiegu modulującego, ale nie będą one miały znaczenia w dalszym procesie. Zmodulowany sygnał zostaje podany na wejście wzmacniacza, gdzie dodają się do niego czynniki, z którymi toczona jest walka, czyli szum 1/f i offset (rys. 1c). Na rys. 1c uwzględniono również szum biały, który też jest obecny w sygnale wejściowym (rys. 1d). Na skutek zastosowania modulacji widmo sygnału użytkowego zostało odsunięte od widma szumu 1/f. Po wzmocnieniu sygnału następuje proces odwrotny (demodulacja). W efekcie widmo sygnału użytkowego wraca na swoje miejsce, a widmo szumu 1/f zostaje przesunięte do częstotliwości fch. Ostateczną postać wzmocnionego napięcia wejściowego zapewnia wyjściowy filtr dolnoprzepustowy wycinający niepożądane składniki modulacji (rys. 1g).

 

Rys. 1. Ilustracja zasady działania wzmacniacza chopperowego

Rys. 1. Ilustracja zasady działania wzmacniacza chopperowego

 

 

Zasada działania wzmacniacza z autozerowaniem

Budowę i zasadę działania wzmacniacza z autozerowaniem (są to układy 1. generacji wg klasyfikacji Analog Devices) przedstawiono na rys. 2. Sygnał wejściowy jest wzmacniany przez szerokopasmowy wzmacniacz AB, zaś wzmacniacz AA jest wykorzystywany do kompensowania napięcia offsetu. Oba wzmacniacze pracują w konfiguracji z wejściem przesuwającym poziom wyjściowy (VNB i VNA). Do wzmacniaczy jest dołączony zespół kluczy analogowych taktowanych generowanym wewnętrznie przebiegiem zegarowym. Przebieg ten ustala dwa cykle pracy układu. W pierwszym z nich (rys. 2a), oba wejścia wzmacniacza AA są ze sobą zwarte. Przy zwartym wejściu, na wyjściu wzmacniacza AA występuje zatem napięcie offsetu, które jest zapamiętywane w kondensatorze CM1. W tym samym cyklu na wyjściu wzmacniacza głównego AB występuje wzmocnione napięcie wejściowe, którego poziom jest przesunięty o wartość napięcia występującego na kondensatorze CM2. W drugim cyklu pracy (rys. 2b) następuje przełączenie par kluczy. Klucze φA zostają rozwarte a φB zwarte. Wejście wzmacniacza zerującego AA jest dołączone do wejścia układu, jednocześnie jego napięcie wyjściowe jest korygowane napięciem zapamiętanym w poprzednim cyklu w kondensatorze CM1 stanowiącym jego własny offset. Podanie napięcia wyjściowego wzmacniacza zerującego na wejście VNB wzmacniacza głównego AB powoduje skompensowanie jego napięcia offsetu. To napięcie zerujące jest jednocześnie zapamiętane w kondensatorze CM2, tak by zachować prawidłowe warunki pracy wzmacniacza AB w cyklu pierwszym.

 

Rys. 2. Ilustracja zasady działania wzmacniacza z autozerowaniem

Rys. 2. Ilustracja zasady działania wzmacniacza z autozerowaniem

 

 

Jarosław Doliński jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Przemysłowymi Instytucie Telekomunikacji oraz Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie zajmował się konstruowaniem urządzeń transmisji danych. Współpracował z Zakładem Urządzeń Teatralnych m.in. w zakresie konstrukcji interkomów teatralnych i urządzeń dla inspicjentów. Brał także udział w pracach projektowych rejestratorów urządzeń wiertniczych i elektroniki montowanej na żurawiach mobilnych. Obecnie prowadzi firmę zajmująca się konstruowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych dla rehabilitacji i wspomagania treningu sportowego. Jest autorem czterech książek poświęconych elektronice i mikrokontrolerom, współpracuje ponadto z miesięcznikami „Elektronika Praktyczna”, „Elektronik” oraz „Świat Radio”.