ZL31ARM: wskaźnik przyspieszenia 3D z czujnikiem MEMS LIS35

Konfiguracja interfejsu SPI:

Po wykonaniu powyższych czynności można przetestować poprawność działania prostego programu wyświetlającego 3 ramki w różnych kolorach:

Wskaźnik przyśpieszenia 3D

Do poprawnego zaimplementowania programowej obsługi układu MEMS należy wiedzieć jak wygląda rozkład osi pomiarowych i na jakim mniej więcej poziomie utrzymują się wartości w odniesieniu do przyśpieszenia ziemskiego (g = 9,81 m/s2). W celu ułatwienia zapoznania się z wyżej określonym został zrealizowany podprogram rysujący słupki, których wysokość jest proporcjonalna do mierzonych wartości, a pod spodem wyświetlane są surowe wartości typu signed char, tzn. odczytane bezpośrednio z rejestrów OutX..Z bez jakiegokolwiek przeliczenia (fotografia 6). Kierunek osi układu OXYZ przedstawiono na fotografii 7.

 

Fot. 6. Efekt działania przykładowego programu

Fot. 6. Efekt działania przykładowego programu

 

 

Do pobrania

O autorze