ZL31ARM: wskaźnik przyspieszenia 3D z czujnikiem MEMS LIS35

Istotną czynnością jest zbadanie poprawność wskazań czujnika i w razie potrzeby wprowadzenie korekty, gdyż w czasie wykonywania danego projektu stwierdzono niezgodności w otrzymywanych wartościach mierzonego przyśpieszenia g w jednej osi w obu kierunkach, np. w przypadku osi Y pomiar w jednym kierunku dał wartość -62, a w drugim 49. Ta rozbieżność w wartościach również ma wpływ na wskazywaną wartość (różną od zera) mierzoną w osi równoległej do powierzchni Ziemi. Wartość korekty, którą należy dodać do otrzymanego pomiaru przyśpieszenia, jest równa wartości jaką uzyskuje się w czasie pomiaru przyśpieszenia 0g ze znakiem minus ‘-‘, tzn. w przypadku równoległego ustawienia do powierzchni Ziemi mierzonej aktualnie osi. Kalibrację układu pomiarowego można ułatwić stosując poniższy kod w miejscu oznaczonym (***KOREKTA***) w poniższym kodzie:

Jak widać proces naniesienia poprawek sprowadza się do wciśnięcia przycisku OK aby nazwa aktualnie kalibrowanej osi przyjęła kolor czerwony na białym tle, ustawienia kalibrowanej osi modułu KAmodMEMS2 w pozycji równoległej do powierzchni Ziemi oraz ponownego wciśnięcia przycisku OK w celu zatwierdzenia poprawki (nazwa zmodyfikowanej osi przybiera kolor czarny na zielonym tle). Ten proces powtarza się dla wszystkich trzech osi, a zakończenie kalibracji jest uwidaczniane białym kolorem wszystkich nazw osi. Innym sposobem naniesienia korekty może być przeprowadzenie stosownych pomiarów i podanie na stałe wartości, np.:

Funkcje pomocne

Poniżej przedstawiono kody niektórych funkcji wykorzystywanych w programie:

Do pobrania

O autorze