Pomiary magistrali cyfrowych

 

 

 

W obecnych czasach ze względu na skomplikowaną budowę urządzeń, zarówno przemysłowych jak i tzw. AGD, itp., oraz konieczność komunikacji pomiędzy elementami składowymi magistrale szeregowe czy równoległe znajdziemy praktycznie wszędzie. Sytuacja ta stawia przed współczesnymi inżynierami pytanie: Jak w sposób efektywny zdiagnozować rodzaj magistrali oraz wyszukać potencjalne uszkodzenia / błędy? Tutaj przychodzi na pomoc dobry znajomy każdego serwisanta: oscyloskop.

Współczesne oscyloskopy marki Tektronix umożliwiają dekodowanie i analizowanie wielu magistrali, m.in.: równoległe, CAN, FlexRay, I2C, MIL-STD-1553, RS-232/422/485/UART, SPI, USB, I2S/LJ/RJ/TDM oraz oczywiście pomiary klasyczne, tj. amplituda RMS, czas narostu, itd.

W pierwszej kolejności oscyloskopy umożliwiają wyzwalania się w zależności od standardu magistrali na: start/koniec pakietu, typ ramki, identyfikator – użytkownik ma możliwość zdefiniowania jego konkretnej wartości w postaci binarnej, heksadecymalnej lub wybrać dowolnie, np. binarnie 110x0x1x, gdzie x oznacza wartość dowolną 0 lub 1; dane – analogicznie jak w przypadku identyfikatora użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości danych w postaci binarnej, heksadecymalnej, postaci kodu ASCII dla RS-232 bądź w postaci dowolnej, np. heksadecymalnie Ax1x, gdzie x oznacza wartość dowolną w kodzie heksadecymalnym; również na kombinację konkretnego identyfikatora i danych, błędy, potwierdzenia, CRC, itd.

 

 

Dodatkowo oscyloskopy umożliwiają wyszukiwania analogicznych parametrów magistrali jak w przypadku wyzwalania, tj. wyzwalanie się na np. błąd magistrali, a następnie w tej samej akwizycji, bez konieczności jej ponawiania, wyszukujemy interesujące nas dane, np. ramki z danymi 1xxx00x1 w postaci binarnej. Oscyloskop zlicza ilość wystąpień w pamięci interesujących nas zdarzeń, oznacza markerem każde z nich, natomiast przyciski na panelu przednim umożliwiają nawigację pomiędzy każdym z nich. Pozwala na to na zaoszczędzenie czasu na akwizycję niepotrzebnych sygnałów oraz na skupienie się od razu na meritum sprawy – mówiąc kolokwialnie mamy podane na tacy interesujące nas fragmenty badanej magistrali.

Dodatkowo mamy możliwość oglądania magistrali w postaci tabeli zdarzeń skorelowanej z przebiegiem sygnału, tj. jeżeli zainteresuje nas jakikolwiek fragment magistrali i zostanie on przez nas zaznaczony to po zamknięciu tabeli zdarzeń na ekranie oscyloskopu pokaże się właśnie ten interesujący fragment. Zagadnie jest znacznie szersze – więcej informacji na www.tespol.com.pl .

O autorze