Błędy w układach z serii X-Chip firmy FTDI

We wprowadzonych przez firmę FTDI do sprzedaży wiosną 2012 układach z serii X-Chip producent wykrył błąd konstrukcyjny praktycznie dyskwalifikujący stosowanie ich w komercyjnych aplikacjach.

Polega on na samoczynnym przechodzeniu układów w tryb uśpienia podczas transferów długich bloków danych składających się z logicznych „0”, co powoduje zerwanie transmisji i konieczność zainicjowania enumeracji USB.
Problem dotyczy wszystkich dotychczas produkowanych wersji krzemu (rev. A, B i C – rysunek 1), z których w oficjalnej sprzedaży znalazły się wersje B i C.

 

 

Producent przygotował erraty z wyjaśnionym sposobem rozwiązania problemu, dla każdego typu układów X-Chip z osobna – publikujemy je do pobrania poniżej.

 

Do pobrania

O autorze