Honeywell HMC5883 i Freescale MAG3110: elektroniczne kompasy

Tab. 1. Porównanie podstawowych cech i parametrów czujników MAG3110 i HMC5883

Cecha/parametr MAG3110 HMC5883
Napięcie zasilania VDD [VDC] 1,95…3,6 2,16…3,6
Napięcie zasilania I/O 1,62…VDD 1,71…VDD
ODR 80 Hz 160 Hz
Zakres pomiarowy +/- 1000 µT +/- 800 µT
Czułość 0,1 µT 0,5 µT
Rozdzielczość ADC 16 b 12 b
Interfejs komunikacyjny I2C/400 kHz I2C/400 kHz
Wymiary 2x2x0,85 mm 3x3x0,9 mm
Obudowa

 

 

 

Zaawansowane rozwiązania zastosowane w obydwu prezentowanych czujnikach pozwoliły zminimalizować liczbę elementów niezbędnych w ich aplikacjach, co widać na schemacie elektrycznym pokazanym na rysunku 3.

 

Rys. 3. Schemat elektryczny płytki ewaluacyjnej. Można na niej zamontować - alternatywnie wraz z elementami towarzyszącymi - czujnik MAG3110 lub HMC5883

Rys. 3. Schemat elektryczny płytki ewaluacyjnej. Można na niej zamontować – alternatywnie wraz z elementami towarzyszącymi – czujnik MAG3110 lub HMC5883

 

 

Płytka zestawu jest zaprojektowana jako dwustronna z metalizacją, wszystkie elementy – za wyjątkiem złączy szpilkowych – są przystosowane do montażu SMD. Widok płytki z zamontowanym czujnikiem HMC5883 pokazano na fotografii 4. Jej wzór zaprojektowany za pomocą Altium Designera 10 jest dostępny bezpłatnie do pobrania dla wszystkich zarejestrowanych.

 

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki ewaluacyjnej z czujnikiem HMC5883

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki ewaluacyjnej z czujnikiem HMC5883

 

 

Pracę czujnika HMC5883 przetestowano na przykładzie współpracy z mikrokontrolerem STM32 z zestawu ZL27ARM (KAMAMI). Opis aplikacji (napisanej w Keil/ARM µVision), której działanie przedstawiliśmy na początku artykułu, opublikujemy w najbliższym czasie na naszym portalu.

 

Do pobrania

O autorze