Zaawansowane pomiary magistral szeregowych

 

Rys. 1. Przykładowa ramka danych magistral UART, RS232/422/48

Rys. 1. Przykładowa ramka danych magistral UART, RS232/422/48

 

 

Rys. 2. Bajt danych przesyłany interfejsem RS-232

Rys. 2. Bajt danych przesyłany interfejsem RS-232

 

 

Jak widać na rys. 1, „ręczne” analizowanie danych, choć możliwe, byłoby bardzo uciążliwe. Dysponując oscyloskopem MSO5204 czynność tę można zautomatyzować. W tym celu należy włączyć wyświetlanie przebiegu z magistrali szeregowej w trybie Bus. Służy do tego przycisk B na płycie czołowej oscyloskopu. Po jego naciśnięciu użytkownik powinien zdefiniować parametry magistrali szeregowej. W omawianym przykładzie należy wskazać opcję RS-232, a następnie określić parametry transmisji, czyli wspomnianą wcześniej długość ramki, parzystość, liczbę bitów stopu, prędkość transmisji, polaryzację sygnału. Ostatni parametr przyjmuje wartości normal (RS232/422/485) lub inverse (UART). Wszystkie parametry podlegające określeniu są wyświetlane w oknie Bus Setup (rys. 3). Jak widać na rys. 3, na ekranie pojawił się dodatkowy przebieg przedstawiający zinterpretowaną daną. W tym przypadku jest to jej wartość podana w zapisie heksadecymalnym. Użytkownik może wybrać najbardziej przydatny dla siebie format: binarny, Hex lub ASCII, co przy analizie transmisji znakowej jest dużym udogodnieniem. Na rys. 4 przedstawiono ciąg danych składających się na cyklicznie powtarzany komunikat „Tektronix Enabling Innovation” przesyłany interfejsem szeregowym. Analiza tego przypadku była prowadzona z włączoną opcją Packet View umożliwiającą śledzenie całych pakietów danych.

 

Rys. 3. Okno definiowania parametrów magistral UART, RS232/422/48

Rys. 3. Okno definiowania parametrów magistral UART, RS232/422/48

 

 

Rys. 4. Analiza pakietu przesyłanego magistralą RS-232

Rys. 4. Analiza pakietu przesyłanego magistralą RS-232

 

 

Jeszcze jedną formą prezentacji wyników jest tablica zdarzeń (rys. 5). Zawarto w niej wszystkie zinterpretowane znaki przesyłane magistralą szeregową, a dodatkowo przy każdym zdarzeniu umieszczono znaczniki czasowe. Rys. 5a sporządzono z włączoną opcją Packet View, zdarzeniem jest w tym przypadku odebranie całego bloku danych. Rys. 5b sporządzono natomiast z wyłączoną Packet View i jak widać zdarzeniem jest każdy odebrany znak.

 

Rys. 5a. Tabelaryczna prezentacja zdekodowanych znaków przesyłanych magistralą szeregową RS-232 - analiza pakietowa

Rys. 5a. Tabelaryczna prezentacja zdekodowanych znaków przesyłanych magistralą szeregową RS-232 – analiza pakietowa

 

 

Rys. 5b. Tabelaryczna prezentacja zdekodowanych znaków przesyłanych magistralą szeregową RS-232 - analiza znakowa

Rys. 5b. Tabelaryczna prezentacja zdekodowanych znaków przesyłanych magistralą szeregową RS-232 – analiza znakowa

 

 

O autorze