Quectel L30: miniaturowy odbiornik GPS w praktyce

 

Firma Quectel jest jednym z największych na świecie producentów m.in. odbiorników GPS, w jej ofercie produkcyjnej często pojawiają się nowatorskie opracowania, jak prezentowany w artykule miniaturowy odbiornik L30.

 

 

 

 

 

Podstawowe cechy i parametry odbiornika GPS Quectel L30:

 • wbudowany chipset SiRF Start IV
 • czułość w trybie śledzenia: -163 dBm
 • liczba kanałów PRN: 48
 • wymiary obudowy (SMD): 9 x 9 x 1,6 mm
 • obsługuje tryb A-GPS (CGEE)
 • wbudowane w firmware mechanizmy minimalizujące poziom zakłóceń radiowych CW
 • maksymalna prędkość mierzona przez odbiornik: 514 m/s
 • czas startu zimnego/ciepłego/ciepłego z CGEE/gorącego: 35 s/35 s/10 s/1 s
 • komunikacja I2C/UART
 • obsługa protokołów NMEA0183 oraz OSP
 • napięcie zasilania (także GPIO): 1,8 VDC
 • pobór prądu w trybie śledzenia/akwizycji/uśpienia: 36 mA/40 mA/17 µA
 • współpraca z zewnętrznymi antenami pasywnymi i aktywnymi
 • zakres temperatur pracy od -40 do +85°C

Quectel L30 jest nowoczesnym, miniaturowym odbiornikiem GPS, przeznaczonym do stosowania we wszelkiego rodzaju aplikacjach stacjonarnych i mobilnych, do czego predestynuje go między innymi niewielki pobór mocy, mały ciężar oraz (w zależności od wersji firmware) możliwość komunikacji z otoczeniem poprzez interfejsy I2C, SPI (obydwa opcjonalnie) i UART (wszystkie wersje odbiorników).

Moduł L30 obsługuje system CGEE (Client Generated Extended Ephemeris), pozwalający szybkie przejście odbiornika w tryb trasowania na bazie danych, które są przechowywane w zewnętrznej pamięci EEPROM o pojemności 1 Mb. Obsługiwana jest także funkcja PTF (Push-To-Fix), umożliwiająca szybki start „gorący”. W trybie PTF odbiornik budzi się co zdefiniowany przez użytkownika czas (od 10 do 7200 s), żeby zaktualizować pozycję i następnie przechodzi do stanu hibernacji. Innym mechanizmem oszczędzającym energię jest tryb ATP (Advanced Trickle Power), w którym okresowo są wyłączane wybrane bloki odbiornika. Całość jest włączana na czas niezbędny do uzyskania danych z satelity i obliczenie pozycji. Pozostały czas odbiornik L30 pozostaje w stanie hibernacji, cykl pracy można skonfigurować w zakresie 1…10 s.

Schemat blokowy odbiornika Quectel L30 pokazano na rysunku 1. Jak widać, zintegrowano w nim wszystkie elementy poza anteną i pamięcią nieulotną EEPROM dla danych A-GPS, niezbędne są także zewnętrzne stabilizatory napięcia zasilającego dla odbiornika i linii I/O interfejsu komunikacyjnego.

 

Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika GPS Quectel L30

Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika GPS Quectel L30

 

 

Fot. 2. Wygląd odbiornika L30

Fot. 2. Wygląd odbiornika L30

 

 

Do pobrania

O autorze