Quectel L30: miniaturowy odbiornik GPS w praktyce

Na fotografii 2 pokazano wygląd odbiornika L30. Schemat elektryczny rozwiązania testowanego w laboratorium MIKROKONTROLER.pl pokazano na rysunku 3. Jest to klasyczna aplikacja L30, wzbogacona o zasilacz i konwerter poziomów logicznych, pozwalający dołączać linie I/O odbiornika do systemów cyfrowych zasilanych napięciami o wartości do 5 V.

 

Rys. 3. Schemat elektryczny odbiornika GPS na bazie L30, przystosowanego do współpracy z systemami cyfrowymi zasilanymi napięciem od 1,8 do 5 V

Rys. 3. Schemat elektryczny odbiornika GPS na bazie L30, przystosowanego do współpracy z systemami cyfrowymi zasilanymi napięciem od 1,8 do 5 V

 

 

Przycisk S1 służy do aktywacji odbiornika po włączeniu zasilania (domyślnie startuje on w stanie uśpienia), tranzystor T1 spełnia rolę drivera zasilającego LED D3 sygnalizującą obecność sygnału 1 PPS, a system podwójnych diod Schottky’ego D1 i D2 zapewnia dystrybucję zasilania zapewniającą podtrzymanie funkcjonowania RTC w GPS po odłączeniu głównego źródła zasilania (RTC funkcjonuje dzięki akumulatorowi BT1, który jest doładowywany prądem ograniczanym przez R1).

 

Rys. 4. Budowa jednego kanału konwersji napięciowej w układzie ST2129

Rys. 4. Budowa jednego kanału konwersji napięciowej w układzie ST2129

 

 

Układ U4 (ST2129 – schemat blokowy jednego kanału tego układu pokazano na rysunku 4) jest dwukierunkowym, nieprzełączanym buforem napięciowym, który pośredniczy w transmisji danych liniami TXD/MISO/SCL i RXD/MOSI/SDA w obydwu trybach komunikacyjnych (I2C i UART). W prezentowanej aplikacji odbiornik testowano we współpracy z mikrokontrolerem STM32 (zasilanie 3,3 V), ale od strony VCC układ U4 może być zasilany napięciem do 5,5 V. Wybór aktywnego trybu pracy interfejsu komunikacyjnego jest możliwy za pomocą jumpera JP1 (uwaga: nie każdy firmware w L30 obsługuje tryb I2C!).

Odbiornik Quectel L30 może współpracować z antenami pasywnymi i aktywnymi, w drugim przypadku konieczne jest dołączenie do obwodu anteny napięcia zasilającego (za pomocą zwory JP1).

 

Do pobrania

O autorze