Seminarium internetowe dotyczące mikrokontrolerów STM32F3

 

 

 

18 września 2012 r. firma EBV Elektronik zorganizuje seminarium internetowe, którego tematyką będą mikrokontrolery STM32F3 firmy STMicroelectronics. Więcej informacji o tym wydarzeniu, w tym formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www firmy EBV Elektronik. Każdy uczestnik seminarium otrzyma bezpłatnie zestaw STM32F3Discovery.

STM32F3 to najnowsza grupa układów w rodzinie STM32. Sercem każdego mikrokontrolera STM32F3 jest rdzeń ARM Cortex-M4F, który może pracować z częstotliwością do 72 MHz (litera F w nazwie rdzenia świadczy o zintegrowaniu w nim opcjonalnej jednostki FPU do wykonywania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych). Zgodnie z wprowadzoną przez producenta nazwą mikrokontrolerów STM32F3 – Mixed-signal MCUs with DSP nad FPU – wśród zasobów układów znajdują się zarówno liczne peryferia analogowe, jak i cyfrowe. Do tych pierwszych należą między innymi: 12-bitowy przetwornik A/C, 12-bitowy przetworniki C/A, komparatory analogowe (o czasie odpowiedzi 50 ns), wzmacniacze PGA (dokładność 1%) i 16-bitowy przetwornik A/C typu Sigma-Delta. Ostatnie trzy z wymienionych peryferiów występują tylko w niektórych modelach STM32F3. Z kolei peryferia cyfrowe obejmują: timery (w tym licznik 144 MHz dedykowany do sterowania silnikiem), interfejsy komunikacyjne (USB, SPI, USART, I2C, CAN, HDMI-CEC), kontroler przycisków pojemnościowych (do 24), moduł do obliczania CRC, moduł DMA, jednostka MPU, linie I/O i wiele innych.

Mikrokontrolery z grupy STM32F3 zostały zaprojektowane tak, aby były w możliwie dużym stopniu kompatybilne z grupą STM32F1, aby zapewnić łatwą migrację między nimi. Kompatybilność między tymi grupami występuje na poziomie mechanicznym i elektrycznym.

W zależności od wybranego modelu mikrokontrolera STM32F3, pojemność pamięci Flash może wynosić od 64 kB do 256 kB. Maksymalna pojemność pamięci SRAM to 48 kB. Dodatkowo wybrane układy wyposażono w 8 kB pamięci CCM-SRAM (Core Coupled Memory SRAM) dołączonej bezpośrednio do magistrali Instruction Bus, dzięki czemu znajdujący się w niej program może być wykonywany przy częstotliwości taktowania 72 MHz (94 D MIPS w porównaniu z 62 DMIPS dla programu wykonywanego z pamięci Flash i SRAM).

O autorze