LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

SAM4L – seria energooszczędnych mikrokontrolerów firmy Atmel z rdzeniem ARM Cortex-M4

 

 

 

 

Firma Atmel rozszerzyła swoją ofertę mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex-M4 o nową serię układów nazwaną SAM4L. Modele z tej grupy charakteryzują się niezwykle niskim poborem prądu oraz bardzo krótkim czasem wybudzenia z trybu uśpienia. Dzięki tym cechom mikrokontrolery SAM4L mogą być wykorzystywane w aplikacjach przenośnych, zasilanych z baterii.

W normalnym trybie pracy (active mode) mikrokontrolery SAM4L pobierają prąd o wartości 90 µA/MHz. W pomiarach z wykorzystaniem środowiska programistycznego IAR Embedded Workbench (wersja 6.40) układy uzyskały wynik 28 CoreMark/mA. W trybie sleep mode pobór prądu układów wynosi 1.5 µA, natomiast w trybie back-up mode 700 nA. Niski pobór prądu mikrokontrolery SAM4L zawdzięczają między innymi zastosowaniu w nich technologii picoPower, która udostępnia mechanizmy takie jak:

  • Włączanie i wyłączanie sygnału zegarowego niezależnie dla rdzenia, pamięci i każdego z peryferiów,
  • Moduł DMA i mechanizm Peripheral Event System umożliwiające transfer danych między peryferiami bez wykorzystania rdzenia,
  • Mechanizm SleepWalking umożliwiający wybudzanie rdzenia w przypadku zajścia określonego zdarzenia związanego z danym zasobem wewnętrznym mikrokontrolera (np. przekroczenie zdefiniowanej wartości napięcia na wejściu przetwornika A/C),
  • Krótki czas potrzebny na wybudzenie układu z uśpienia (1.5 µs).

Rdzeń mikrokontrolera SAM4L może być taktowany z częstotliwością do 48 MHz. Zasoby pamięci układów obejmują pamięć Flash (w zależności od modelu jest to od 128 do 256 kB) i SRAM (32 kB). Zasoby funkcjonalne układów obejmują peryferia: analogowe (przetwornik A/C, przetwornik C/A, komparatory), cyfrowe (kontroler LCD, układy licznikowe i czasowe, moduł AES, moduł CRC, porty I/O, kontroler przycisków pojemnościowych) i komunikacyjne (interfejsy: USB 2.0, USART, SPI, I2C, I2S).

Mikrokontrolery SAM4L mogą być zasilane napięciem z przedziału od 1.68 do 3.6 V. Układy zostały dostosowane do pracy w zakresie temperatur od -40 do +85 °C. Mikrokontrolery są oferowane w obudowach QFP i QFN (48, 64 i 100 wyprowadzeń).

Układy są obecnie dostępne w formie próbek, a ich masowa produkcja rozpocznie się w listopadzie 2012 r. (modele w obudowie WLCSP-64 i BGA100 będą dostępne od stycznia 2013 r.). Cena jendostkowa mikrokontrolerów, w zależności od modelu, została ustalona na poziomie od 3.90 do 4.12 USD dla zamówień w wysokości 1000 sztuk.