Oscyloskop cyfrowy Rigol DS2202 – test redakcyjny

 

Rys. 2. Menu pomiarów automatycznych

Rys. 2. Menu pomiarów automatycznych

 

 

Rys. 3. Statystyka podawana przy pomiarach automatycznych i tabela wszystkich wyników

Rys. 3. Statystyka podawana przy pomiarach automatycznych i tabela wszystkich wyników

 

 

Rys. 4. Graficzna prezentacja historii pomiarów

Rys. 4. Graficzna prezentacja historii pomiarów

 

 

Wartości niektórych parametrów zależą od przyjętego przedziału czasu, w którym dokonywany jest pomiar. W starszych modelach oscyloskopów Rigola przyjmowany był zwykle czas odpowiadający szerokości ekranu. W oscyloskopie DS2202 można dodatkowo wybrać dowolny przedział zdefiniowany dwoma pionowymi kursorami. Przy małej liczbie okresów wyświetlanych na ekranie taka metoda obliczeń może znacząco zmniejszyć błąd pomiaru (rysunek 5).

 

Rys. 5. Definiowanie zakresu czasu, w którym dokonywany jest pomiar

Rys. 5. Definiowanie zakresu czasu, w którym dokonywany jest pomiar

 

 

Pokrętło nawigacji

Nowe pokrętło nawigacji zastosowane w oscyloskopie DS2202 to odpowiednik Wave Inspectora opracowanego przez Tektronixa. W odniesieniu do rozwiązania Rigola nie można go tak oczywiście nazywać, gdyż jest to nazwa zastrzeżona. Jest to narzędzie znacznie usprawniające przeszukiwanie długich rekordów danych oraz wprowadzanie danych numerycznych o dużej rozpiętości. Na przykład parametr Holdoff może przyjmować wartości z zakresu od 100 ns do 10 s (8 rzędów wielkości). Element ten składa się z pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego pokrętła. Po włączeniu funkcji Zoom ekran jest dzielony na dwie części. W górnej mieści się cały zarejestrowany przebieg przesłonięty niebieskim paskiem z okienkiem w środku. Nie zamaskowana część przebiegu jest widoczna w powiększeniu w dolnej części ekranu (rysunek 6). Okno to jest przesuwane zewnętrznym pierścieniem z szybkością proporcjonalną do kąta jego przekręcenia. Precyzyjnego ustawienia dokonuje się natomiast pokrętłem wewnętrznym. Pierścień jest wyposażony w sprężynkę samoczynnie przywracającą położenie spoczynkowe.

 

Rys. 6. Funkcja Zoom obsługiwana pokrętłem nawigacji

Rys. 6. Funkcja Zoom obsługiwana pokrętłem nawigacji

 

 

Pełna konfiguracja na pobudzenie apetytu

Rigol, wzorując się na liderach rynku, wprowadził do swojej polityki sprzedaży ofertę konfigurowania oscyloskopów według potrzeb i zasobów finansowych klienta. Oznacza to, że możliwości jednego, wybranego modelu oscyloskopu, np. DS2202 mogą być różne w zależności od wykupionych opcji. W ramach konfigurowania przyrządu ustalana jest długość rekordu oraz tryby wyzwalania sygnałami interfejsów szeregowych i możliwości analizy protokołów, a ponieważ stare przysłowie mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc dla jego pobudzenia każdy użytkownik w chwili zakupu dostaje sprzęt niemal w pełnej konfiguracji. Po upływie określonego czasu (ok. 2000 minut pracy urządzenia) automatycznie zostają odłączone niewykupione opcje. To niewątpliwie trudny moment dla każdego użytkownika, który po przyzwyczajeniu się do darmowych wygód staje wobec konieczności doinwestowania sprzętu, jeśli dojdzie do wniosku, że będzie to przydatne. Konfiguracja „Trial” oscyloskopu DS2202 obejmuje:

  • tryby wyzwalania – Runt, Windows, Nth Edge, Pattern, Delay, Time Out, Duration, Setup/Hold, RS232, I2C, SPI, USB,
  • dekodowanie protokołów – RS232, SPI, I2C,
  • długość rekordu 56M/28M.

O autorze