Przemysłowe jonizatory firmy Panasonic

 

 

 

Jonizatory przemysłowe nowej linii, nazwanej ER-X, mogą pracować zarówno bez przepływu powietrza, jak i w trybie niskociśnieniowym oraz szybkim, wysokociśnieniowym, co pozwala na usuwanie ładunku powierzchniowego w bardzo różnych procesach produkcyjnych.

Jonizatory Panasonic serii ER-X mogą pracować z przepływem powietrza pod ciśnieniem od zera do 5 barów. Wymagające precyzji podłoża, takie jak: laminowana folia czy ołowiane ramki mogą ulec przesunięciu w obecności strumienia skompresowanego powietrza. Problem ten rozwiązuje tryb airless. Z kolei w zastosowaniach wymagających szybkiego usuwania ładunku, np. w produkcji elektronicznego papieru czy ultracienkich ogniw słonecznych dobrze sprawdza się aplikowanie jonów w strumieniu powietrza pod dużym ciśnieniem.

Jonizatory mają dwa tryby pracy: ze sterowaniem ręcznym i w pełni automatycznym. Zaletą jest możliwość podłączenia dwóch głowic jonizujących do jednego sterownika, co pozwala poszerzyć obszar pracy do 1.2 metra. Jonizatory są dostępne w czterech rozmiarach: 160, 320, 480 i 640 mm. Ich przekrój ma wymiary 30 x 22 mm, a głowice są obrotowe w pełnym kącie.

Jonizatory ER-X wykorzystują sterowanie impulsami AC, w której do igieł podawane jest na zmianę napięcie dodatnie i ujemne, co daje szybką generację dużej liczby jonów oraz pozwala manewrować stosunkiem jonów dodatnich i ujemnych poprzez zmianę wypełnienia impulsów sterujących. Sterownik głowic jest wyposażony w wyświetlacz z diod LED pozwalający monitorować albo proporcję generowanych jonów + i -, albo ładunek wokół głowicy. Sterownik może też automatycznie równoważyć wahania w liczbie generowanych jonów wynikające z czynników środowiskowych. Ustawiania częstotliwości jonizacji i proporcji jonów dokonuje się  przy pomocy potencjometrów umieszczonych bezpośrednio na sterowniku.

Szczególny nacisk przy projektowaniu głowic ER-X został położony na maksymalne uproszczenie ich konserwacji. Igły jonizujące są łatwo dostępne i można je wymieniać, choć w czasie pracy znajdują się za osłoną ochronną. Dzięki płaskiej powierzchni po stronie odprowadzającej ładunek można je łatwo czyścić dowolną szczotką.

Szczegółowe informacje można znaleźć w nocie katalogowej jonizatorów.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze