Pierwsze kroki z Raspberry Pi: overclocking, poprawa wydajności obliczeniowej

 

Niezależnie od tego czy jesteśmy posiadaczami komputera Raspberry Pi wyposażonego w pamięć RAM o pojemności 512 czy 256 MB, ważnym element poprawy wydajności uzyskiwanej w grach jest bieżąca aktualizacja systemu. Dlaczego? W pierwszym z przypadków aktualizacja dystrybucji Raspbian daje nam pewność, że nasz system obsługuje całą dostępną pamięć RAM (wcześniejsze dystrybucje obsługiwały wyłącznie modele oznaczone jako rev. 1.0 z zainstalowaną pamięcią RAM o pojemności 256 MB). Dla obydwóch wersji komputera, aktualizacja systemu (szczegółowiej ujmując, pakietu raspi-config) umożliwia nam dostęp do niedawno wprowadzonej przez programistów opcji overclockingu (zwiększenia częstotliwości pracy rdzenia, pamięci SDRAM oraz układu GPU). Jak skonfigurować opcje overclockingu? Zaczynamy od aktualizacji całego systemu:

Następnie z terminala uruchamiamy zaktualizowane narzędzie raspi-config:

Wykorzystując graficzny interfejs użytkownika (który zwalnia nas z konieczności ręcznej edycji pliku config.txt, umieszczonego w katalogu boot) przechodzimy do zakładki overclock. Użytkownik ma do wyboru tryby None, Modest, Medium, High oraz Turbo, dla których konfiguracje częstotliwości pracy poszczególnych układów przestawiają się następująco:

  • None – 700MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
  • Modest – 800MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
  • Medium – 900MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 2 overvolt
  • High – 950MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 6 overvolt
  • Turbo – 1000MHz ARM, 500MHz core, 500MHz SDRAM, 6 overvolt

Przy doborze konfiguracji należy pamiętać, że wzrost częstotliwości taktowania powoduje wzrost temperatury układu, co może przyczynić się skrócenia żywotności bezawaryjnej pracy zestawu. Warto więc jak w przypadku każdego overclockingu zachować zdrowy rozsądek.

Drugą ważną opcją narzędzia raspi-config, pod kątem wydajności pracy Raspberry Pi, jest memory_split, która umożliwia nam podział dostępnej pamięci RAM pomiędzy układ procesora (CPU) oraz układ graficzny (GPU). Po wybraniu opcji memory_split zostaniemy poproszeni o określenie rozmiaru pamięci przydzielonej do układu GPU. Należy pamiętać, że zwiększenie dostępnej pamięci dla układu GPU może zwiększyć wydajność w aplikacjach multimedialnych oraz grach 3D, jednak kosztem pamięci i wydajności pracy układu CPU.

Po odpowiednim do naszych zapotrzebowań podziale pamięci pomiędzy układy CPU i GPU, dostępną przestrzeń oraz stopień wykorzystania pamięci możemy sprawdzić poleceniem:

W przypadku płytek wyposażonych w 512 MB pamięci RAM oraz z przydzielonymi 64 MB pamięci dla układu GPU:

 

O autorze