(1) Mikrokontrolery MSP430: przegląd rodziny

 


Tab. 1. Tryby pracy MSP430Tryb pracy Opis CPU/MCLK SMCLK ACLK Odświeżanie RAM Przerwania budzące mikrokontroler
AM CPU oraz zegary są aktywne X X X X
LPM0 CPU jest wyłączona, zegary są aktywne X X X Wszystkie
LPM1 CPU jest wyłączona, zegary są aktywne, DCO jest wyłączony,
generator DC może być wyłączony
X X X Wszystkie
LPM2 CPU jest wyłączona, generator DC jest włączony, ACLK jest aktywny X X Wszystkie
LPM3 CPU jest wyłączona, generator DC jest wyłączony, tylko sygnał ACLK jest aktywny X X Wszystkie
LPM3.5 CPU jest wyłączona, wszystkie sygnały zegarowe są wyłączone,
brak odświeżania pamięci RAM,
można włączyć wbudowany RTC
Od portów we-wy
Od zegara RTC
LPM4 CPU jest wyłączona, wszystkie sygnały zegarowe są wyłączone,
tylko odświeżanie pamięci RAM
X Od portów we-wy
LPM4.5 CPU jest wyłączona, wszystkie sygnały zegarowe są wyłączone,
brak odświeżania pamięci RAM
Od portów we-wy

 


Korzystanie z trybów uśpienia LPM pozwala zmniejszyć średni pobór prądu mikrokontrolera, oraz wydłużać czas pracy urządzenia na jednym komplecie baterii. W trybie „głębokiego uśpienia” LPM4 /4.5 pobór prądu MSP430 nie przekracza 0,1 µA. W trybie uśpienia LPM3/3.5 w którym możliwa jest realizacja aplikacji zegara czasu rzeczywistego pobór prądu nie przekracza 1 µA. Podczas aktywnej pracy pobór prądu może zostać ograniczony do 165 µA/MHz (dane dla serii 5xx).


 

Więcej informacji o MSP430 można znaleźć na stronie internetowej Texas Instruments pod adresem www.ti.com/msp430.

 


Rys. 3. Tryby pracy MSP430 <SPAN style=(*) generator DC jest wyłączony jeśli w trybie pracy normalnej AM, MSP430 nie używa oscylatora DCO (**) można uruchomić i używać wewnętrzny RTC”>


Rys. 3. Tryby pracy MSP430 (*) generator DC jest wyłączony jeśli w trybie pracy normalnej AM, MSP430 nie używa oscylatora DCO (**) można uruchomić i używać wewnętrzny RTC


 


 


Mikrokontrolery MSP430 są zazwyczaj stosowane w urządzeniach przenośnych, zasilanych bateryjnie. Najczęściej układy te można spotkać w czujnikach, detektorach, urządzeniach pomiarowych. Mikrokontrolery MSP430 znalazły szerokie zastosowanie w branży gazowniczej, energetycznej, wodociągowej, medycznej (gazomierze, liczniki energii, wodomierze, aparatura medyczna).


 


Rys. 4. Przykłady aplikacji mikrokontrolerów MSP430


Rys. 4. Przykłady aplikacji mikrokontrolerów MSP430


 


 


Używane są również do produkcji urządzeń codziennego użytku (sprzęt gospodarstwa domowego) oraz zabawek. Z wykorzystaniem MSP430 konstruowane są także systemy pomiarowe, wykorzystujące komunikację radiową. Typowe przykłady użycia MSP430 przedstawiono na rysunku 4.

O autorze