Cyfrowy oscyloskop przenośny Siglent SHS806

 

W każdym kanale oscyloskopu może być włączony ogranicznik pasma redukujący szumy. Częstotliwość graniczna jest ustalona na sztywno na 20 MHz. Możliwe jest ponadto włączenie filtru cyfrowego dolno-, górno- i środkowo przepustowego oraz środkowo zaporowego. Ze względu na to, że jest to filtr cyfrowy częstotliwości graniczne są w tym przypadku zależne od nastaw podstawy czasu.

Wśród trybów wyzwalania nie ma takich, które służą do wykrywania zakłóceń (np. ramp, glitch ). Coraz częściej opcje takie pojawiają się w oprogramowaniu firmowym oscyloskopów klasy średniej. Jest za to wyzwalanie alternatywne, umożliwiające obserwację dwóch asynchronicznych przebiegów o dowolnie różnych częstotliwościach). Przebiegi pochodzące z obu kanałów można niezależnie skalować i ustawiać dla nich poziom wyzwalania. Są więc stabilnie wyświetlane na ekranie, który w tym trybie jest podzielony na dwie części (rys. 3).

W dawnych czasach, gdy do zepsutego telewizora przychodził serwisant, oscyloskop taki jak SHS806 byłby idealnym wyposażeniem „elektronicznej apteczki” specjalisty. Dzisiaj chyba już nikt nie naprawia telewizorów w ten sposób, za to niemal każdy oscyloskop cyfrowy, w tym SHS806, ma tryb wyzwalania sygnałem wideo. W pozostałych pomiarach urządzeń analogowych i cyfrowych zwykle wystarczają tryby Edge, Pulse i Slope . Podczas obserwacji przebiegów występujących na przykład na liniach szeregowych interfejsów komunikacyjnych bardzo przydatna jest możliwość regulacji czasu Hold-off . Opcję tę można uaktywnić z wyzwalaniem typu Edge lub Alternate . Po wykryciu zdarzenia wyzwalającego, np. zbocza, układ akwizycji jest dezaktywowany na czas określony parametrem Hold-off . Oznacza to, że zostaje zawieszone poszukiwanie następnego zdarzenia wyzwalającego. Wznowienie pracy następuje po upływie czasu Hold-off . W transmisji szeregowej dane są często wysyłane blokami o stałej długości, pomiędzy którymi może występować przerwa. Jeśli ustawiony czas Hold-off będzie równy czasowi transmisji bloku, to cała ramka powinna być stabilnie wyświetlana na ekranie (rys. 4).

 

Rys. 3. Oscylogramy tworzone z wyzwalaniem alternatywnym

Rys. 3. Oscylogramy tworzone z wyzwalaniem alternatywnym

 

Rys. 4. Stabilny oscylogram uzyskany dzięki odpowiedniemu ustawieniu czasu Hold-off

Rys. 4. Stabilny oscylogram uzyskany dzięki odpowiedniemu ustawieniu czasu Hold-off

 

Lewa ścianka oscyloskopu jest zajęta w całości przez pasek na rękę, dlatego gniazda USB umieszczono na prawej bocznej ściance. Są one maskowane odchylaną zaślepką, chroniącą je dodatkowo przed zanieczyszczeniami, gdy nie są używane. Sondy są dołączane do gniazd BNC umieszczonych na górnej ściance, natomiast gniazda multimetru znajdują się w dolnej części płyty czołowej. Już przy pierwszym kontakcie z oscyloskopem można zauważyć, że nie ma on typowych dla każdego oscyloskopu stacjonarnego wyprowadzeń sygnału kalibracyjnego. W oscyloskopach przenośnych problem ten jest rozwiązywany dość nietypowo. Sygnał kalibracyjny – przebieg prostokątny o częstotliwości 1 kHz – jest dostępny na wyprowadzeniach specjalnego adaptera dołączanego do gniazda miniUSB.

Gniazda USB są wykorzystywane także do dołączania pamięci masowej (pendrive), na której są zapisywane konfiguracje przyrządu, mierzone przebiegi oraz zrzuty ekranowe w postaci plików bitmapowych. Gniazdo miniUSB umożliwia połączenie oscyloskopu z komputerem, przez który może być zdalnie sterowany, i na którym można niemalże on-line podglądać ekran oscyloskopu (rysunek 5). Producent dostarcza do swoich oscyloskopów (nie tylko do skopometrów), program „EasyScope”.

 

Rys. 5. Okno robocze programu EasyScope

Rys. 5. Okno robocze programu EasyScope

 

Multimetr

Multimetr skopometru SHS806 umożliwia pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak: napięcie i prąd DC i AC, rezystancja, pojemność, test diody i test ciągłości obwodu elektrycznego. Szkoda, że miernik nie mierzy wartości True RMS, bo trudno zakładać, aby był wykorzystywany wyłącznie do pomiaru przebiegów sinusoidalnych. Błąd pomiaru na większości zakresów napięciowych jest równy ±(1% + 5 na ostatniej pozycji), a dla zakresów prądowych jest to ±(1,5% + 5 na ostatniej pozycji), co jest parametrem przyzwoitym, chociaż wyraźnie gorszym niż w dobrych multimetrach. Charakterystykę częstotliwościową pomiaru napięcia AC przedstawiono na rysunku 6. Wskazania zaczynają maleć od częstotliwości ok. 1 kHz. Przy ok. 8 kHz błąd pomiaru jest równy 30% (-3 dB) w odniesieniu do 50 Hz. Maksymalne wskazanie wyświetlacza cyfrowego jest równe 6000. Pod polem cyfrowym jest wyświetlany bargraf, który w quasi analogowy sposób pokazuje wolne zmiany przebiegu, tak samo, jak w miernikach ze wskazówką.

 

Rys. 6. Charakterystyka częstotliwościowa pomiaru napięcia VAC

Rys. 6. Charakterystyka częstotliwościowa pomiaru napięcia VAC

 

W przypadku napięć, prądów, rezystancji i pojemności można włączyć pomiar względny. Taki tryb jest bardzo przydatny na przykład przy selekcji i porównywaniu wartości elementów. Test ciągłości obwodu elektrycznego jest natomiast wykorzystywany w wielu sytuacjach serwisowych. Po zwarciu zacisków i stwierdzeniu rezystancji mniejszej od wartości progowej użytkownik dostaje czytelną informację: „zwarty”, albo „rozwarty”. Na wyświetlaczu jest zwykle wyświetlana także rezystancja tego zwarcia. Można mieć zastrzeżenia do szybkości sygnalizacji wyniku. Odpowiedź pojawia się z zauważalną, i trochę męczącą przy wielokrotnych pomiarach zwłoką czasową.

O autorze