Cyfrowy oscyloskop przenośny Siglent SHS806

 

Łyżka dziegciu

Firmware testowanego egzemplarza miał numer: 3.02.02.33R2, i niestety nie jest to wersja całkowicie wyczyszczona z błędów. Co więcej, w oprogramowaniu tym występuje dość dziwny, można wręcz powiedzieć krytyczny błąd uniemożliwiający korzystanie ze wszystkich opcji rejestratora. Najdziwniejsza jest jednak metoda ominięcia tego błędu zalecana przez producenta. Polega ona na… ewentualnej zmianie trybu pracy wyświetlacza, który nie może pracować w trybie Inverted . Może więc zastanawiać, po co w takim razie wprowadzono ten tryb, skoro jest on i tak praktycznie bezużyteczny z uwagi na zastosowane w nim kolory. Żółte napisy na zielonym tle są zupełnie nieczytelne (rysunek 9). Po zastosowaniu zalecanej metody, funkcja rejestratora jest wprawdzie aktywna, ale nadal nie wszystko działa prawidłowo. Nie pojawiają się wszystkie napisy menu, przez co wybranie parametru śledzonego w kanale B staje się nie lada ekwilibrystyką dla użytkownika. W trybie Inverted nie działa też bargraf multimetru.

 

Rys. 9. Nieczytelna kolorystyka dla pracy wyświetlacza w trybie Inverted

Rys. 9. Nieczytelna kolorystyka dla pracy wyświetlacza w trybie Inverted

 

Jak już wiadomo, oscyloskop SHS806 ma dość długi rekord akwizycji, jak na przyrządy tej klasy, równy 2 Mpunkty. Parametr ten jest podawany w materiałach reklamowych z pominięciem istotnych ograniczeń, z którymi użytkownicy często mają do czynienia w praktyce (patrz tabela 1). Rekord może być skonfigurowany w trybie Long lub Normal , jednak oprogramowanie działa inaczej w każdym z tych trybów. Włączenie analizy FFT z długim rekordem kończy się podawaniem błędnie obliczonych częstotliwości prążków w pomiarach kursorowych. Po wybraniu rekordu Normal wyniki pomiaru są prawidłowe.

Testy wykonywane na potrzeby artykułu prowadzono z użyciem demonstracyjnego egzemplarza skopometru. Wszystkie błędy oprogramowania zastosowanego w tej wersji przyrządu zostaną prawdopodobnie usunięte z przyrządów handlowych o czym poinformujemy Czytelników. Dane techniczne skopometru Siglent SHS806 zestawiono w tab. 1.

O autorze