LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Określamy folder instalacji (rysunek 6) oraz folder domowy programu (rysunek 7).

 

Rys. 6. Wybór folderu instalacji oprogramowania

Rys. 6. Wybór folderu instalacji oprogramowania

 

 

Rys. 7. Wybór folderu domowego oprogramowania

Rys. 7. Wybór folderu domowego oprogramowania

 

 

Zatwierdzamy ustawienia i rozpoczynamy instalację oprogramowania (rysunek 8).

 

Rys. 8. Rozpoczęcie instalacji oprogramowania

Rys. 8. Rozpoczęcie instalacji oprogramowania

 

 

W zależności od wydajności komputera instalacja trwa 5…10 minut (rysunek 9).

 

Rys. 9. Instalacja oprogramowania

Rys. 9. Instalacja oprogramowania

 

 

Na zakończenie jesteśmy pytani o instalację sterowników klucza sprzętowego. Ponieważ, będziemy korzystać z darmowej wersji oprogramowania, rezygnujemy z tej opcji (rysunek 10).

 

Rys. 10. Okno wyboru instalacji sterowników klucza sprzętowego

Rys. 10. Okno wyboru instalacji sterowników klucza sprzętowego

 

 

Odznaczamy opcje wyświetlenia informacji o zainstalowanym produkcie oraz opcję uruchomienia oprogramowania i kończymy instalację (rysunek 11).

 

Rys. 11. Kończenie instalacji oprogramowania

Rys. 11. Kończenie instalacji oprogramowania