LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

(3) Mikrokontrolery MSP430: środowisko programistyczne (czyli jak zacząć z MSP430)

Zapisujemy obszar roboczy projektu (File>Save Workspace). Określmy nazwę przestrzeni roboczej projektu (koniecznie z rozszerzeniem eww), oraz zapisujemy ustawienia (rysunek 30).

 

Rys. 30. Zapisywanie obszaru roboczego projektu

Rys. 30. Zapisywanie obszaru roboczego projektu

 

 

Następnie przechodzimy do konfiguracji ustawień projektu (Project>Options).

Wygląd okna menedżera opcji projektu ilustruje rysunek 31.

 

Rys. 31. Konfiguracja projektu: okno menedżera opcji projektu

Rys. 31. Konfiguracja projektu: okno menedżera opcji projektu

 

 

Wybieramy docelowy mikrokontroler (General Options>Device>MSP430FRxxx Family). W naszym przypadku zaznaczamy układ zamontowany na płytce startowej LaunchPad – MSP430FR5739 (rysunek 32).

 

Rys. 32. Konfiguracja projektu: wybór procesora

Rys. 32. Konfiguracja projektu: wybór procesora

 

 

Ustawiamy rozmiar stosu oraz sterty programu (General Options > Stack/Heap). W przypadku projektów prezentowanych podczas kursu optymalne ustawienia to 200 bajtów dla stosu oraz 100 bajtów dla sterty programu (rysunek 33).

 

Rys. 33. Konfiguracja projektu: ustawienia stosu i sterty

Rys. 33. Konfiguracja projektu: ustawienia stosu i sterty

 

 

Zmieniamy konfigurację linkera. Pobieramy plik definiujący pracę linkera lnk430FR5739.xcl (dostępny na dole strony) i umieszczamy w folderze projektu. Następnie w opcjach projektu, ustawiamy aby linker korzystał z dołączonego pliku (Linker>Config>Linker Configuration File>Override default>$PROJ_DIR$\lnk430FR5739.xcl) – rysunek 34.

 

Rys. 34. Konfiguracja projektu: ustawienia linkera

Rys. 34. Konfiguracja projektu: ustawienia linkera