CooCox CoIDE i STM32F4Discovery – jak zacząć?

Rys. 11. Wynik bezbłędnej kompilacji pliku main.c

Rys. 11. Wynik bezbłędnej kompilacji pliku main.c

 

 

Przed podłączeniem się środowiska z zestawem należy jeszcze skonfigurować programator. W tym celu z menu głównego Debug -> Debug Configuration wywołujemy okienko konfiguracji (rysunek 12), klikamy z lewej strony na konfigurację Pierwszy.Configuration i z listy Adapter wybieramy programator ST_Link, po czym należy wcisnąć Apply i Close.

 

Rys. 12. Konfiguracja programatora

Rys. 12. Konfiguracja programatora

 

 

Rys. 13. Przycisk wejścia w tryb debugowania

Rys. 13. Przycisk wejścia w tryb debugowania

 

 

Teraz można wejść w tryb debugowania (rysunek 13) oraz sprawdzić działanie programu. Większość przycisków na panelu (rysunek 14) jest intuicyjnie prosta; naciśnięcie przycisku z ikonką czerwonego guzika powoduje reset mikrokontrolera, a czerwony przycisk stop – zatrzymanie działania programu i wyjście z trybu debugowania.

 

Rys. 14. Panel do debugowania

Rys. 14. Panel do debugowania

 

 

Rys. 15. Konfiguracja projektu

Rys. 15. Konfiguracja projektu

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji projektu można znaleźć wywołując okienko z menu Project -> Configuration (rysunek 15). Można tutaj określić m.in. ścieżki dostępu (względne i absolutne), stałe wykorzystywane w trakcie kompilacji, poziom optymalizacji oraz czy wykonywać debugowanie w pamięci Flash lub RAM.

O autorze