Nowe testy wydajności CoreMark mikrokontrolera Freescale Kinetis K70

Nowe testy wydajności CoreMark mikrokontrolera Freescale Kinetis K70

Nowe testy wydajności CoreMark mikrokontrolera Freescale Kinetis K70 zakończyły się wysokim wynikiem 510,02 punktów, co oznacza 3,40 punktu na megaherc. Benchmark wykonano przy użyciu pakietu narzędzi IAR Embedded Workbench for ARM w najnowszej wersji v6.50 w warunkach pracy mikrokontrolera z częstotliwością taktowania 150 MHz.

Dla porównania test mikrokontrolera Kinetis K70 przy wykorzystaniu wersji v6.40 narzędzi firmy IAR Systems dał wynik znacząco niższy: 452,50, a więc 3,02 punktu na megaherc. Interesująco wypada porównanie tych wyników z wynikami uzyskanymi przez mikrokontroler STM32F4 firmy ST Microelectronics, który podczas testu pracował z częstotliwością 168 MHz. Odpowiednio korzystając z pakietu IAR Embedded Workbench for ARM w wersji v6.50 i v6.40 test zakończył się wynikiem 565,73 punktów (3,37 punktu na megaherc) oraz 501,85 punktów (2,98 punktu na megaherc). Układy firmy ST Microelectronics uzyskały zatem lepszy wynik całościowy punktów CoreMark (co wynika przede wszystkim z wyższej częstotliwości pracy), jednak po przeliczeniu wyniku na uzyskane punkty na megaherc jest on już nieznacznie niższy niż w przypadku układów firmy Freescale. Warto dodać, że zarówno układ Kinetis K70, jak też STM32F4 jest mikrokontrolerem z rdzeniem ARM Cortex-M4.

Przedstawiciele firmy Freescale jako przyczynę tak dobrych osiągów wskazują wykorzystanie architektury mikrokontrolera Kinetis K70 przez oprogramowanie IAR Embedded Workbench for ARM, które pozwala na silną optymalizację zużycia energii, wydajności kodu i szybkości działania aplikacji.

CoreMark to dobrze znany producentom mikrokontrolerów benchmark, testujący szeroko rozumianą wydajność rdzenia obliczeniowego pod kątem m.in. szybkości dostępu do pamięci, szybkości operacji stałoprzecinkowych i skuteczności sekwencyjnego wykonywania instrukcji (pipelining). Wynikiem działania testu CoreMark jest pojedyncza liczba, która w przybliżeniu odzwierciedla wydajność w rzeczywistych warunkach. Dla rzetelnego porównania różnych układów najczęściej używa się liczby zdobytych punktów podzielonej przez częstotliwość taktowania.

Dystrybutorem Freescale w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze