Pomiary mocy w trybie standby

Na rysunku 1 przedstawiono przebiegi napięcia i prądu w przykładowym urządzeniu. Z uwagi na impulsowy przebieg prądu mamy do czynienia z niskim współczynnikiem mocy (PF=0,1) i dość dużym współczynnikiem szczytu (CF=3). Maksymalna niepewność pomiaru miernika Yokogawa WT210 jest równa 0,0119 W, a więc jest to parametr, który mieści się w zakresie dopuszczalnych wartości określonych przez zalecenia IES/EN. Współczynnik kształtu jest na bieżąco wyświetlany na ekranie, a także jest podawany w raportach zapisywanych na dysku.

 

Rysunek 2. Przykładowy raport z pomiaru w formacie PDF

Rys. 2. Przykładowy raport z pomiaru w formacie PDF

 

Rysunek 3. Przykładowy arkusz Excela zawierający zaimportowane z pliku .CSV wyniki pomiarów

Rys. 3. Przykładowy arkusz Excela zawierający zaimportowane z pliku .CSV wyniki pomiarów

 

Przykładowy arkusz takiego raportu przedstawiono na rysunku 2, natomiast na rysunku 3 zamieszczono arkusz programu Excel z zaimportowanym plikiem .CSV zawierającym dane uzyskane w trakcie pomiarów.

 

Rysunek 4. Okno programu sterującego miernikiem

Rys. 4. Okno programu sterującego miernikiem

Sesja pomiarowa składająca się z 4 etapów jest inicjowana po naciśnięciu przycisku ekranowego START widocznego w oknie programu sterującego miernikiem (rysunek 4). Widoczne są w nim ponadto pola zawierające warunki pomiaru, zbiorcze wyniki i log testu. Cała procedura jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga praktycznie żadnej ingerencji użytkownika.

O autorze