LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Narzędzie do generowania kodu na mikrokontrolery z rdzeniem Cortex-M z Matlaba

Narzędzie do generowania kodu na mikrokontrolery z rdzeniem Cortex-M z MATLABa

Matlab i Simulink to programy komputerowe przeznaczone przede wszystkim do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Programiści chcący przenieść algorytmy stworzone w Matlabie i Simulinku do własnego oprogramowania mogą korzystać z modułów Matlab Coder i Simulink Coder, które na bazie plików Matlaba i Simulinka generują kod źródłowy w języku C i C++. Specjalnie dla systemów wbudowanych udostępniany jest dodatek do Matlab Coder i Simulink Coder o nazwie Embedded Coder. Pozwala on na dokładniejszą konfigurację i zaawansowaną optymalizację generowanych funkcji, plików i danych pod kątem systemów z mikrokontrolerami. Poprawia on wydajność kodu i ułatwia jego integrację z istniejącymi rozwiązaniami. 

Firmy ST Microelectronics i ARM, pracując w porozumieniu, ogłosiły rozszerzenie funkcjonalności dodatku Embedded Coder. Lista układów, na które może być generowany kod C/C++ zwiększyła się o mikrokontrolery z rdzenem ARM Cortex-M.

Wspólny projekt ST i ARM ma pełne wsparcie firmy MathWorks i pozwala projektantom na tworzenie algorytmów w Matlabie lub Simulinku, a następnie integrację ich, uruchamianie i debugowanie oraz testy w formie symulacji typu PIL (Processor In the Loop) na układach STM32 przy użyciu środowiska MDK-ARM firmy Keil. Co więcej, debuger środowiska MDK-ARM może bezpośrednio łączyć się z Simulinkiem, dodatkowo upraszczając integrację.

Warto wspomnieć, że Embedded Coder ma wbudowaną obsługę standardów oprogramowania AUTOSAR i ASAP2 oraz umożliwia automatyczną generację raportów, dokumentacji i weryfikacji zgodności z normami DO-178, IEC 61508 oraz ISO 26262.

Nowe możliwości programu Embedded Coder zostały zaprezentowane podczas trwających w ostatnich dniach lutego targów Embedded World 2013. Wersja beta oprogramowania z obsługą mikrokontrolerów ARM Cortex-M jest dostępna dla testerów bezpośrednio ze stron firmy ARM, a dostępność masowa jest planowana na kwiecień.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania Embedded Coder można znaleźć na stronach firm MathWorks oraz ARM.