Mikrokontrolery Infineon XMC4500 w praktyce, część 6. Obsługa zegara czasu rzeczywistego (RTC)

Komponent RTC001 został dodany do projektu oraz skonfigurowany, dlatego kolejnym krokiem jest uruchomienie generatora kodu, który wytworzy i doda do projektu pliki z kodem źródłowym sterującym zegarem czasu rzeczywistego.

Następnie można przejść do edycji kodu pliku main.c. Bazując na pliku main.c z projektu programistycznego aplikacji sterującej wyświetlaczem LCD, należy dokonać następujących zmian:

Usunąć:

  • Deklarację tablicy zawierającej dane pliku graficznego,
  • Wywołania funkcji wyświetlających przykładowy tekst, figurę oraz obrazek z tablicy.

Dopisać:

  • Deklarację struktury danych przechowującej odczytaną wartość czasu i daty,
  • Deklarację dwóch tablic, które przechowywać będą wartość czasu i daty w postaci pojedynczych cyfr przyporządkowanych do komórek tablic,
  • Wywołania funkcji wyświetlającej tekst w celu wyświetlenia słów ‘Time’ i ‘Date’,
  • Definicję funkcji obsługującej przerwanie. Ciało tej funkcji tworzą: wywołanie funkcji odczytującej do zadeklarowanej wcześniej struktury danych wartość daty i czasu, przypisanie cyfr odczytanych wartości daty i czasu do komórek zadeklarowanych wcześniej tablic, wywołanie funkcji wyświetlającej tekst w celu wyświetlenia daty i czasu na wyświetlaczu.

Po dokonaniu wymienionych zmian zawartość pliku main.c powinna prezentować się tak jak na listingu 1.

List. 1. Kod źródłowy przykładowej aplikacji

 

Fot. 7. Uruchomiony program aktualizuje co sekundę wartość czasu i daty na wyświetlaczu

Fot. 7. Uruchomiony program aktualizuje co sekundę wartość czasu i daty na wyświetlaczu

Program jest gotowy. Można go teraz skompilować, wgrać do pamięci mikrokontrolera i uruchomić lub debugować. Uzyskany na wyświetlaczu efekt działania programu przedstawiono na fotografii 7.

Literatura

[1] www.infineon.com XMC4500 Reference Manual

[2] System pomocy DAvE 3

[3] www.infineon.com Evaluation Board for XMC4000 Family, XMC4500 Relax Kit

Do pobrania

O autorze