LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

STM32L Value Line: nowe energooszczędne mikrokontrolery w ofercie STMicroelectronics

Nowością w podrodzinie STM32L, ogłoszoną przez STMicroelectronics na targach Embedded World 2013, są mikrokontrolery tworzące grupę o nazwie Value Line: energooszczędne układy o uproszczonym wyposażeniu i obniżonej przez to cenie ze zredukowanym – w stosunku do pierwowzoru – poborem mocy. Zestawienie ich wyposażenia na tle starszych rodzin STM32L pokazano na rysunku 1.

 

Rys. 1. Porównanie wyposażenia rodzin mikrokontrolerów STM32L i STM 32L Value Line

Rys. 1. Porównanie wyposażenia rodzin mikrokontrolerów STM32L i STM 32L Value Line

 

Nowe mikrokontrolery oznaczono symbolem STM32L100, są dostępne w obudowach QFN48 oraz LQFP64. Pojemność wbudowanej pamięci Flash wynosi 32/64/128 kB (w zależności od typu), a pamięci RAM (odpowiednio): 4/8/10 kB. Zestawienie najważniejszych różnic pomiędzy mikrokontrolerami STM32L i STM32L Value Line pokazano a tabeli 1.

 

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów mikrokontrolerów STM32L i STM32L Value Line (z zaznaczeniem istotnych różnic wartości niektórych parametrów)

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów mikrokontrolerów STM32L i STM32L Value Line (z zaznaczeniem istotnych różnic wartości niektórych parametrów)

 

 

Standardowym wyposażeniem nowych układów jest (rysunek 2) – podobnie jak w przypadku STM32L – blok MPU (Memory Protection Unit), 8 interfejsów komunikacyjnych: USB2.0, 3xUSART, 2xSPI, 2xI2C, łącznie 10 timerów, 12-bitowe przetworniki A/C i C/A, komparatory analogowe o zminimalizowanym poborze mocy, a także kontroler segmentowych wyświetlaczy LCD (o organizacji 4×16, 4×32 lub 8×28).

 

 Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolerów STM32L Value Line

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolerów STM32L Value Line