LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
SoM / SBC

Zestaw z płytką Freescale Freedom i Arduino Proto Shield

Zestaw z płytką Freescale Freedom i Arduino Proto Shield

Istotną cechą płytki uruchomieniowej Freescale Freedom FRDM-KL25Z z mikrokontrolerem Kinetis L (z rdzeniem ARM Cortex-M0+) jest jej sprzętowa kompatybilność z platformą Arduino. Oznacza to, że płytkę tą można bez żadnych modyfikacji, bezpośrednio połączyć z dowolną płytką rozszerzeniową Arduino. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób, korzystając z płytki Freedom i gotowych płytek Arduino budować systemy o różnorodnej funkcjonalności. Przykładowo płytki Arduino pozwalają na korzystanie z usług telefonii komórkowej (płytka Ardunio GSM Shield), komunikację Ethernet (płytka Arduino Ethernet Shield), bądź komunikację z siecią Wi-Fi (płytka Arduino WiFi Shield).

Z myślą o elektronikach chcących realizować aplikacje w oparciu o płytkę Freescale Freedom FRDM-KL25Z i płytki rozszerzeniowe Arduino firma Farnell element14 przygotowała specjalny zestaw ewaluacyjny o nazwie FRDMKL25Z PROTO BUNDLE. Składa się on z płytki Freescale Freedom FRDM-KL25Z oraz płytki Arduino Proto Shield. Arduino Proto Shield to płytka w formacie Arduino, na której znajduje się tylko obszar do prototypowania. Użytkownik może wlutować na płytkę jeden układ elektroniczny w obudowie do montażu powierzchniowego oraz pewną liczbę elementów i układów elektronicznych w obudowie do montażu przewlekanego. Oprócz płytek Freedom FRDM-KL25Z i Arduino Proto Shield, wraz z zestawem FRDMKL25Z PROTO BUNDLE dostarczany jest przewód USB oraz następujące komponenty: cztery kołkowe gniazda sygnałowe, cztery listwy kołkowe, dwa przyciski, trzy diody LED (koloru czerwonego, żółtego i zielonego) oraz po pięć rezystorów przewlekanych o wartości 10 kΩ, 220 Ω oraz 1 kΩ.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zestawu FRDMKL25Z PROTO BUNDLE można znaleźć w broszurce informacyjnej.