LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

IX Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

IX Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

W dniach od 12 do 14 czerwca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20) odbędą się IX Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

Podczas Warsztatów EMC we Wrocławiu będą zorganizowane sesje plenarne, sesje zaproszone, sesje tematyczne, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe i prezentacje firmowe poświęcone zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urządzeń. W sesjach warsztatowych zostaną zaprezentowane praktyczne realizacje stanowisk i metod pomiarowych, uwzgledniające wprowadzone zmiany w międzynarodowych standardach. Ponadto będą omawiane zagadnienia pomiaru pól elektromagnetycznych, oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, gospodarki widmem elektromagnetycznym oraz uwarunkowania dotyczące zmian legislacyjnych i standaryzacyjnych.

Do udziału w Warsztatach zaproszono wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

Zaplanowano również posiedzenie Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Tematyka naukowa Warsztatów EMC obejmuje następujące zagadnienia:

1.  Anteny i propagacja fal radiowych, aspekty EMC

2.  Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko – aspekty techniczne 

3.  Środowisko elektromagnetyczne – naturalne i wytwarzane przez człowieka

4.  Zagrożenia elektromagnetyczne i  celowo wytwarzane zakłócenia EM

5.  Analizy, modelowanie i  predykcja EMC

6.  EMC oraz względy bezpieczeństwa

7.  EMC  urządzeń medycznych, samochodowych, górniczych i pomiarowych

8.  EMC w systemach energetycznych

9.  EMC w systemach komunikacji przewodowej i radiowej

10. EMC w systemach telekomunikacyjnych

11. EMC w systemach transportowych

12. Techniki badań EMC, stanowiska badawcze i aparatura badawczo-pomiarowa 

13. Techniki redukcji zaburzeń elektromagnetycznych (ekranowanie, filtrowanie, uziemianie, integralność sygnałów)

14. Wyładowania elektrostatyczne, piorunowe, udary napięcia i stany przejściowe 

15. Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych i badania odporność urządzeń

16. Aspekty prawne i regulacyjne: Dyrektywy, standardy i specyfikacje EMC

17. Zarządzanie widmem elektromagnetycznym i jego monitorowanie 18. Badania EMC w miejscu instalacji urządzenia

Dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.