LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Nowa wersja pakietu Vivado Design Suite

Nowa wersja pakietu Vivado

Firma Xilinx udostępniła nową wersję swojego pakietu programowego Vivado Design Suite, oznaczoną numerem 2013.1. Wersja ta została wyposażona w nowe środowisko projektowe, zorientowane na pracę z układami IP oraz duży zestaw bibliotek C/C++ przyspieszających projektowanie na poziomie systemowym i syntezę wysokopoziomową (HLS).

Aby ułatwić proces projektowania złożonych, wysoce zintegrowanych systemów na wszystkich układach FPGA, Xilinx udostępnił w nowej wersji Vivado wczesną edycję narzędzia Vivado IP Integrator (IPI). Przyspiesza ono integrację kodu RTL (Register-Transfer Level), modułów IP firmy Xilinx i innych producentów oraz modułów IP syntezowanych z kodu w C/C++. Narzędzie bazuje na standardach przemysłowych, takich jak magistrala ARM AXI czy metadane IP-XACT, dzięki czemu inteligentnie generuje prawidłowe złożenia modułów. Zbudowany na fundamencie Vivado Design Suite, IP Integrator jest graficznym narzędziem, wykrywającym różnice między platformami i pozwalającym na pisanie skryptów. Oferuje on także badanie spełnienia reguł projektowych (DRC) w czasie rzeczywistym, propagację zmian interfejsów i daje rozbudowane możliwości w zakresie debugowania. Do realizacji algorytmów DSP z kodu MATLABa/Simulinka lub SystemC służy natomiast System Generator. Opisane narzędzia pozwalają przetłumaczyć specyfikacje wysokopoziomowe wprost na VHDL lub Verilog, przyspieszając weryfikację modułów IP i tworzenie modelu RTL.

Jeśli chodzi o wspomniane biblioteki C/C++, to zostały one poszerzone o standardowe operacje zmiennoprzecinkowe zawarte w popularnej bibliotece math.h oraz operacje przetwarzania video w czasie rzeczywistym na dwurdzeniowych procesorach ARM.

Pakiet Vivado jest też wyposażony w symulator pozwalający na przeprowadzanie symulacji mieszanych VHDL/Verilog, które są nawet do 3 razy szybsze, niż rozwiązania innych producentów oraz bogaty zestaw innych narzędzi mających ułatwiać tworzenie i integrację modułów IP, weryfikację projektów oraz ich implementację i syntezę, a także późniejsze zarządzanie już zaprojektowanymi modułami, w tym ich ponowne wykorzystanie w innych kontekstach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie produktowej pakietu. Narzędzie można pobrać ze strony.

Dystrybutorem produktów firmy Xilinx w Polsce jest Silica Warszawa: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.