LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
SoM / SBC

Kompatybilna z Arduino i Raspberry Pi płytka uruchomieniowa z mikrokontrolerem STM32

Kompatybilna z Arduino i Raspberry Pi płytka uruchomieniowa z mikrokontrolerem STM32

Portal element14 zaprezentował płytkę uruchomieniową z mikrokontrolerem STM32 (model STM32F103), nazwaną Embedded Pi. Produkt ten wyróżnia się tym, że jest kompatybilny z formatami Arduino i Raspberry Pi, dzięki czemu może zostać wykorzystany do tworzenia projektów integrujących trzy popularne platformy sprzętowe: płytki Arduino, komputer Raspberry Pi oraz mikrokontroler STM32.

Płytka Embedded Pi może pracować w trzech trybach: STM32/Standalone Mode, ST-Adapter Mode oraz Raspberry Pi Mode. Tryb pracy płytki wybierany jest za pomocą ustawienia zworek.

Pierwszym trybem pracy płytki jest STM32/Standalone Mode. W trybie tym Embedded Pi działa jako płytka uruchomieniowa i ewaluacyjna dla układu STM32. Użytkownik może dołączyć do płytki dodatkowe komponenty np. układy, moduły, czujniki i płytki (w tym płytki rozszerzeniowe Arduino), z którymi komunikować się będzie mikrokontroler. Oprogramowanie dla układu STM32 może być tworzone przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi firmy CooCox, w tym CoIDE, CoFlash i CoLinkEx.

Drugim trybem pracy Embedded Pi jest ST-Adapter Mode. W trybie tym płytka Raspberry Pi służy jako GUI lub linia komend umożliwiająca sterowanie płytkami Arduino. Komunikacja między komputerem Raspberry Pi i płytkami Arduino odbywa się za pośrednictwem mikrokontrolera STM32 pełniącego rolę adaptera dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. W scenariuszu tym Raspberry Pi połączony jest z układem STM32 interfejsami SPI/I2C/UART, za pomocą których przesyłane są komendy sterujące oraz dane.

Ostatni z trybów działania Embedded Pi to Raspberry Pi Mode. Podczas tego trybu płytka Embedded Pi łączy bezpośrednio ze sobą komputer Raspberry Pi i płytki Arduino pozwalając im na bezpośrednią komunikację.

Bardziej szczegółowe informacje o Embedded Pi dostępne są na stronie portalu element14. Płytkę można nabyć korzystając ze strony www dystrybutora – firmy Farnell element14.