XTRINSIC-SENSORS-EVK: nowy zestaw startowy z mikrokontrolerem z rodziny KINETIS L

Zestaw XTRINSIC-SENSORS-EVK jest dostarczany przez producenta z aplikacją demonstracyjną zapisaną w pamięci Flash mikrokontrolera KINETIS L, która umożliwia odczyt wyników pomiarów z czujników zamontowanych na płytce ekspandera za pomocą dowolnego programu terminalowego. Komunikacja mikrokontrolera z komputerem PC odbywa się za pomocą wirtualnego portu COM/CDC (Communication Device Class), który jest dostępny w tym samym kanale USB, który wykorzystuje programator-debugger OpenSDA (oznaczony na płytce FREEDOM KL25Z jako „OpenSDA”). Po dołączeniu zestawu FREEDOM do USB komputera w Menedżerze urządzeń pojawia się port wirtualny COM bez sterowników (jak widać na rysunku 4), które trzeba zainstalować po pobraniu na przykład z materiałów udostępnionych na dole strony.

 

Rys. 4. Widok Menedżera Urządzeń w Windows 7 przed zainstalowaniem sterowników dla wirtualnego COM zestawu FREEDOM KL25Z

Rys. 4. Widok Menedżera Urządzeń w Windows 7 przed zainstalowaniem sterowników dla wirtualnego COM zestawu FREEDOM KL25Z

 

Po zainstalowaniu sterownika (proces całkowicie automatyczny) wirtualny port COM pojawia się w Menedżerze Urządzeń systemu Windows jako standardowy port systemowy (rysunek 5), który można użyć do komunikacji w każdym programie terminalowym. W niektórych przypadkach (na przykład przy braku możliwości wykorzystania przez program terminalowy portów o numerach powyżej 6) może wystąpić konieczność zmiany numeru systemowego portu COM przypisanego do utworzonego portu wirtualnego – odbywa to się w sposób standardowy dla Windows.

 

Rys. 5. Widok okna Menedżera Urządzeń po zainstalowaniu sterowników COM/CDC (w przykładzie konieczna okazała się – ze względu na ograniczenia programu terminalowego - zmiana przypisania numeru portu z „10” na „2”)

Rys. 5. Widok okna Menedżera Urządzeń po zainstalowaniu sterowników COM/CDC (w przykładzie konieczna okazała się – ze względu na ograniczenia programu terminalowego – zmiana przypisania numeru portu z „10” na „2”)

 

Obsługa programu demonstracyjnego zapisanego w pamięci Flash mikrokontrolera zestawu FREEDOM KL25Z nie jest skomplikowana: po wyzerowaniu wysyłany jest przez mikrokontroler komunikat powitalny, po czym oczekuje on na polecenie w formacie ASCII składające się z ciągu znaków „S0”, „S1” lub „S2”, które uaktywniają transmisje wyników pomiarów z jednego z trzech sensorów MEMS. Transmisja odbywa się tekstowo, co pozwala odczytać wartości liczbowe poszczególnych parametrów (efekt działania aplikacji demo pokazano na filmie). Wstrzymanie pomiarów jest możliwe po wysłaniu do mikrokontrolera dowolnego znaku z programu terminalowego, po czym mikrokontroler oczekuje na przesłanie któregoś z predefiniowanych ciągów znaków, pozostając w stanie wstrzymania transmisji.

Prezentowany zestaw jest atrakcyjnym uzupełnieniem oferty tanich narzędzi dla mikrokontrolerów firmy Freescale, spełnia przy tym rolę platformy promocyjnej, pozwalającej szybko (i tanio) poznać nie tylko możliwości nowoczesnych mikrokontrolerów, ale także sensorów MEMS, z których firma Freescale powoli staje się słynna.

Do pobrania

O autorze