Repozytorium online projektów wykorzystujących układy analogowe firmy Texas Instruments

Repozytorium online projektów wykorzystujących układy analogowe firmy Texas Instruments

Firma Texas Instruments udostępniła na swojej stronie internetowej repozytorium projektów o nazwie TI Precision Designs. Jest to całkowicie bezpłatny zbiór gotowych projektów referencyjnych opartych na układach analogowych Texas Instruments.

Repozytorium to zostało stworzone w celu umożliwienia projektantom systemów dokonania szybkiej ewaluacji projektów oraz ich optymalizacji np. pod kątem energetycznym, a także obniżenia kosztów produkcji i przyśpieszenia wdrożenia gotowych urządzeń do sprzedaży. Dzięki TI Precision Designs projektanci mogą skorzystać z przygotowanych przez inżynierów Texas Instruments rozwiązań o wybranej funkcjonalności, unikając tym samym konieczności projektowania ich od podstaw.

Repozytorium TI Precision Designs zostało podzielone na trzy główne kategorie:

  • Reference Designs — projekty kompletnych obwodów, wraz z dokumentacją, rozważaniami teoretycznymi, obliczeniami, symulacjami, pełną listą potrzebnych komponentów oraz metodologią projektowania;
  • Verified Designs — projekty z grupy Reference Designs, które są gotowe do praktycznego wykonania, wraz z rezultatami testów, plikami produkcyjnymi w formacie Gerber oraz schematami;
  • CerTIfied Designs — projekty z grupy Verified Designs, które są gotowe do testowania w rzeczywistych warunkach środowiskowych takich jak np. testy kompatybilności elektromagnetycznej, wyładowań elektrostatycznych lub współczynnika tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych.

W celu ułatwienia wyszukiwania wprowadzono podkategorie, które pomagają zawęzić listę rekordów i pozwalają szybko dotrzeć do szukanych obwodów. Odpowiednią selekcję można przeprowadzić dzieląc projekty według typu (podkategoria Product type), np. wzmacniacz, konwerter A/C lub C/A; według dziedziny zastosowania (podkategoria Application function), np. źródło prądowe, czujnik temperatury, generator PWM; oraz według gotowego urządzenia (podkategoria End equipment), np. blok funkcyjny lub elektrokardiograf.

Warto po raz kolejny zaznaczyć, że korzystanie z repozytorium jest całkowicie bezpłatne, a w tej chwili dostępnych jest w nim już około dwudziestu projektów, do których na bieżąco będą dodawane kolejne. Przykłady ciekawych już dostępnych rozwiązań to między innymi różne konwertery napięcie-prąd, a wśród nich przetwarzający z błędem na poziomie 1% (wejście od 0 V do 5 V, wyjście od 0 A do 0,5 A), niskoczęstotliwościowy filtr szumów pracujący w zakresie od 0,1 Hz do 10 Hz czy różne 18-bitowe systemy (bloki) akwizycji danych.

Dystrybutorem produktów firmy Texas Instruments w Polsce jest Silica Warszawa: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.

O autorze